Generelt om projektdokumentation

Platformen VoresViden er oprettet for at fremme bæredygtige tiltag i Region Midtjylland og gøre videndeling på tværs af hospitalerne let.
Derfor ønsker vi at få så mange af de forskellige lokale tiltag, projekter og gode ideer dokumenteret i vores arkiv, så det bliver let at sende succeshistorier rundt i regionen og inspirerer hinanden til bæredygtige ændringer.

Lige meget om man står med en enkeltstående case eller et puljeprojekt, skal dokumentationen ske via det samme skema, som du finder her på siden. Skemaet indeholder en række spørgsmål, der skal besvares, og herefter skal materialet sendes til den nærmeste bæredygtighedskonsulent, der godkender dokumentationen og sender materialet videre til redaktøren for VoresViden.

Vi opfordrer alle til at vedlægge billeder og video som del af deres dokumentation. Dette kræver samtykkeerklæringer fra de medvirkende. Samtykkeerklæringer til underskrift kan findes her på siden.

Hvis du/I har besvær med at udfylde dokumentationsskemaet tilstrækkeligt, eller har brug for hjælp, skal I kontakte den nærmeste bæredygtighedskonsulent, der kan guide jer igennem arbejdet.

Særligt for puljeprojekter

Puljeprojekter er støttet med midler fra Puljen for Bæredygtige Hospitaler, og i den forbindelse ligger der et dokumentationskrav, der ikke er det samme som den projektdokumentation, der danner grund for et projekts oprettelse i arkiverne på VoresViden.rm.dk.

Den forpligtede dokumentation af puljeprojekter laves i samarbejde med den tilknyttede konsulent, og tekst og information i denne dokumentation må meget gerne være ens med det, der skrives i dokumentationen til arkiverne på VoresViden - de to skemaer har generelt meget til fælles.

Ansøgningen og puljen

Puljen for Bæredygtige Hospitaler er skabt i 2019 og administeres af Team Bæredygtighed og Grøn Omstilling. Puljen har en årlig søgerunde, hvor projekter kan tildeles op til 100.000 kr. i projektstøtte, b.la. til godtgørelse for arbejdstimer personale lægger i projektet.

Hvis man vil drøfte størrelsen eller aktualiteten af et potentielt projekt, er man altid velkommen til at kontakte Maria Gaden Bjerre, der er projektleder for puljen.

Puljens formål

Hvem kan søge puljen?

For at søge puljen skal man udfylde ansøgningsskemaet, der er ens uagtet projekttype eller størrelse.
Skemaet kan hentes her:

Billeder og video

Hvis der indgår billeder og/eller videomateriale i jeres dokumentationsarbejde, skal hvert billede og hver video have samtykkeerklæringer fra de medvirkende.
Du finder disse erklæringer her på siden, i både en dansk og en engelsk udgave.

Når dokumentationsarbejdet indsendes vil konsulent gennemgå samtykkeerklæringerne, og kontakte jer i tilfælde af at nogen mangler.


Vær altid opmærksom på:

  • Intet fortroligt materiale (journaler, cpr-numrer, navne på borgere, skærme med åbent EPJ o.lign) må fremgår af billeder eller video I indsender.

  • Hvis I er i tvivl om ting fra jeres afdeling må filmes eller fotograferes, så kontakt nærmeste leder.

  • Ingen borgere eller patienter må fremgå af materialet (heller ikke i baggrunden eller med ryggen til), uden at de har underskrevet en samtykkeerklæring.

Dokumenter til download

 

Vores Bæredygtighed er Region Midtjyllands videnportal
for bæredygtig omstilling. Her deler vi erfaringer, løsninger og viden
til en bæredygtig omstilling af hospitaler og sociale tilbud.

Projekter og cases | Kontakt