• Laboratoriet for Blodsygdomme på Aarhus Universitetshospital har undersøgt, hvordan bæredygtighed kan integreres i kerneopgaven. Det har blandt andet udmøntet sig i en guide til, hvordan andre laboratorier kan komme i gang med plastiksortering.

  • Køkkenet på Regionshospitalet i Randers er godt på vej til at omdanne sine økologiske madrester til gødning, der kan komme tilbage på markerne hos lokale, økologiske landmænd.

  • Hos midtVask kommer 96,2% af det plastik, vaskeriet bruger, nu tilbage som genanvendt plastik. Det har de opnået ved blandt andet at højne kvaliteten af det brugte plastik, der bliver sendt til genanvendelse. Sideløbende har vaskeriet arbejdet med at reducere forbruget af plastik.    

  • Kirurgisk sengeafsnit på Regionshospitalet i Viborg kiggede kritisk på alle arbejdsgange for at mindske forbrug og affald. Det har reduceret det daglige affald med 38% og det dyre kliniske risikoaffald med 35%.

  • Medarbejderne i regionens bygningsfunktioner har gennem to temadage fået et fælles fagligt fundament for bæredygtigt byggeri. Det samlede vidensniveau er højnet, så det bliver nemmere og mere naturligt at indarbejde bæredygtighed i kommende byggeopgaver.

  • Øre-, Næse- og Halskirurgi på Aarhus Universitetshospital har undersøgt om sutursæt, medicinbægre og sondeflasker kan bruges flere gange, så der sker en reduktion af metal- og plastaffald. Projektet har vist, at der stadig er mangler i markedet for udstyr, der ikke smides ud efter én gang.

  • Mange sterilcentraler er storforbrugere af engangsemballager, som ofte ryger til forbrænding. Region Midtjylland er i gang med at undersøge, hvordan regionens sterilcentraler kan blive mere bæredygtige.

  • Plastaffald fra tre hospitaler er blevet støbt om til legeredskaber på 'Den Cirkulære Legeplads', som nu står ved Regionshospitalet Randers. Alt i alt er der udledt 54% mindre CO2e på at anlægge denne legeplads i forhold til en legeplads i ny plast.

  • Små stykker slange, der normalt kasseres uåbnet, erstatter en dyr skaffevare på Aarhus Universitetshospital. En gruppe medarbejdere fik en god idé til glæde for både klimaet og budgettet.

  • Køkkenpersonalet på Regionshospitalet Randers har indsamlet smørbøtter, yoghurtbægre og andet emballageaffald af plastik, der ellers ville være blevet smidt ud. Affaldet er sammen med plastaffald fra borgernes renovation i Randers Kommune blevet brugt til at fremstille 700 designerstole til hospitalet.

 

Vores Bæredygtighed er Region Midtjyllands videnportal
for bæredygtig omstilling. Her deler vi erfaringer, løsninger og viden
til en bæredygtig omstilling af hospitaler og sociale tilbud.

Projekter og cases | Kontakt