• Laboratoriet for Blodsygdomme på Aarhus Universitetshospital har undersøgt, hvordan bæredygtighed kan integreres i kerneopgaven. Det har blandt andet udmøntet sig i en guide til, hvordan andre laboratorier kan komme i gang med plastiksortering.

  • Fødeafsnittet på HE midt har arbejdet med reduktion af plastikforbrug, affald, medicinforbrug, utensilier, madspild og tøjvask.

  • Hos midtVask kommer 96,2% af det plastik, vaskeriet bruger, nu tilbage som genanvendt plastik. Det har de opnået ved blandt andet at højne kvaliteten af det brugte plastik, der bliver sendt til genanvendelse. Sideløbende har vaskeriet arbejdet med at reducere forbruget af plastik.    

  • Dagkirurgien på Regionshospitalet i Horsens har undersøgt, hvad der forhindrer, at slangerne fra anæstesiapparater – ligesom tidligere - bruges en hel dag i stedet for at blive kasseret efter én patient.

  • Resultatet af en gennemsnitlig ucementeret hofteoperation er – ud over en glad patient – mere end 10 kg affald til forbrænding. Hospitalerne i region Midtjylland producerer årligt 7.000 ton affald, hvoraf kun 19 % bliver genanvendt – resten brændes. Region Midtjyllands testlab 'Det gode OP-forløb' undersøger, om mængden af affald, der køres fra operationsstuer til forbrændingsanlæg kan reduceres.

  • Plastaffald fra tre hospitaler er blevet støbt om til legeredskaber på 'Den Cirkulære Legeplads', som nu står ved Regionshospitalet Randers. Alt i alt er der udledt 54% mindre CO2e på at anlægge denne legeplads i forhold til en legeplads i ny plast.

  • Små stykker slange, der normalt kasseres uåbnet, erstatter en dyr skaffevare på Aarhus Universitetshospital. En gruppe medarbejdere fik en god idé til glæde for både klimaet og budgettet.

  • Køkkenpersonalet på Regionshospitalet Randers har indsamlet smørbøtter, yoghurtbægre og andet emballageaffald af plastik, der ellers ville være blevet smidt ud. Affaldet er sammen med plastaffald fra borgernes renovation i Randers Kommune blevet brugt til at fremstille 700 designerstole til hospitalet.

 

Vores Bæredygtighed er Region Midtjyllands videnportal
for bæredygtig omstilling. Her deler vi erfaringer, løsninger og viden
til en bæredygtig omstilling af hospitaler og sociale tilbud.

Projekter og cases | Kontakt