• Mange sundhedsansatte kender det fra hverdagen: Når en patient bliver indlagt, bliver et labelark udskrevet. Typisk et ark med 32 labels, hvoraf de fleste ikke bliver brugt og derfor smides ud. Et udviklingsprojekt i Hospitalsenhed Vest har undersøgt, hvor stort problemet er, og hvad der skal til for at reducere antallet af ubrugte labels.

  • Alt fra sutursæt og sæberester til livretter og lagner bliver undersøgt i de projekter, der i 2021 har fået penge fra 'Puljen for udvikling af bæredygtige hospitaler'.

  • Føde- og barselsafdelingen i Hospitalsenhed Vest har lavet en undersøgelse blandt de familier, der har været tilknyttet afdelingen. Det har givet nye ideer og rygstød til arbejdet med bæredygtighed.

  • Fødeafdelingen i Hospitalsenheden Vest gik systematisk til værks, da de ville skære 20% af forbruget i afdelingen. De har brugt forbedringsmodellen til at forandre vanerne i dagligdagen. Det gav blandt andet mulighed for at teste ideer og tilpasse dem, inden de blev rullet ud i hele afdelingen. 

  • Resultatet af en gennemsnitlig ucementeret hofteoperation er – ud over en glad patient – mere end 10 kg affald til forbrænding. Hospitalerne i region Midtjylland producerer årligt 7.000 ton affald, hvoraf kun 19 % bliver genanvendt – resten brændes. Region Midtjyllands testlab 'Det gode OP-forløb' undersøger, om mængden af affald, der køres fra operationsstuer til forbrændingsanlæg kan reduceres.

 

Vores Bæredygtighed er Region Midtjyllands videnportal
for bæredygtig omstilling. Her deler vi erfaringer, løsninger og viden
til en bæredygtig omstilling af hospitaler og sociale tilbud.

Projekter og cases | Kontakt