• Køkkenet på Regionshospitalet i Randers er godt på vej til at omdanne sine økologiske madrester til gødning, der kan komme tilbage på markerne hos lokale, økologiske landmænd.

  • Køkkenet på Aarhus Universitetshospital har undersøgt om flere indkøb af lokale råvarer kan gøre køkkenet mere bæredygtigt.

  • Regionshospitalet Randers blev i juli 2020 som det første hospital i Norden Svanemærket for rengøringen af hospitalet. Miljømærkecertificeringen er dokumentation på, at rengøringen lever op til skrappe miljøkrav.

  • Mange sterilcentraler er storforbrugere af engangsemballager, som ofte ryger til forbrænding. Region Midtjylland er i gang med at undersøge, hvordan regionens sterilcentraler kan blive mere bæredygtige.

  • Resultatet af en gennemsnitlig ucementeret hofteoperation er – ud over en glad patient – mere end 10 kg affald til forbrænding. Hospitalerne i region Midtjylland producerer årligt 7.000 ton affald, hvoraf kun 19 % bliver genanvendt – resten brændes. Region Midtjyllands testlab 'Det gode OP-forløb' undersøger, om mængden af affald, der køres fra operationsstuer til forbrændingsanlæg kan reduceres.

  • Plastaffald fra tre hospitaler er blevet støbt om til legeredskaber på 'Den Cirkulære Legeplads', som nu står ved Regionshospitalet Randers. Alt i alt er der udledt 54% mindre CO2e på at anlægge denne legeplads i forhold til en legeplads i ny plast.

  • På Regionshospitalet i Randers fandt psykiatri, køkken og bæredygtighedskonsulent sammen om at gøre hospitalets grønne områder mere biodiverse. Psykiatrien ville gerne skabe bedre udendørs rammer for patienter og pårørende, og køkkenet ønskede at dyrke egne fødevarer tæt på køkkenet.

  • Køkkenpersonalet på Regionshospitalet Randers har indsamlet smørbøtter, yoghurtbægre og andet emballageaffald af plastik, der ellers ville være blevet smidt ud. Affaldet er sammen med plastaffald fra borgernes renovation i Randers Kommune blevet brugt til at fremstille 700 designerstole til hospitalet.

  • Porretoppe, blomkålsblade og kålstokke er ikke skrald. En guide fra Patientkøkkenet på Regionshospitalet Randers viser, hvordan man kan bruge mest mulig fra grøntsagerne, så madspild minimeres.

 

Vores Bæredygtighed er Region Midtjyllands videnportal
for bæredygtig omstilling. Her deler vi erfaringer, løsninger og viden
til en bæredygtig omstilling af hospitaler og sociale tilbud.

Projekter og cases | Kontakt