Projekterne nedenfor er alle blevet til med midler fra 'Puljen til udvikling af bæredygtige hospitaler'. Puljen administreres og finansieres af Center for Bæredygtige Hospitaler.

Læs mere om puljen

 • Køkkenet på Aarhus Universitetshospital har undersøgt om flere indkøb af lokale råvarer kan gøre køkkenet mere bæredygtigt.

 • Medarbejderne i regionens bygningsfunktioner har gennem to temadage fået et fælles fagligt fundament for bæredygtigt byggeri. Det samlede vidensniveau er højnet, så det bliver nemmere og mere naturligt at indarbejde bæredygtighed i kommende byggeopgaver.

 • Øre-, Næse- og Halskirurgi på Aarhus Universitetshospital har undersøgt om sutursæt, medicinbægre og sondeflasker kan bruges flere gange, så der sker en reduktion af metal- og plastaffald. Projektet har vist, at der stadig er mangler i markedet for udstyr, der ikke smides ud efter én gang.

 • Køkkenet på Regionshospitalet i Randers er godt på vej til at omdanne sine økologiske madrester til gødning, der kan komme tilbage på markerne hos lokale, økologiske landmænd.

 • Dagkirurgien på Regionshospitalet i Horsens har undersøgt, hvad der forhindrer, at slangerne fra anæstesiapparater – ligesom tidligere - bruges en hel dag i stedet for at blive kasseret efter én patient.

 • Svaret er meget overraskende 'nej'. Det viste sig da Røntgen og Skanning på Hospitalsenhed Midt sammen med Teknisk Afdeling undersøgte sagen. Se her hvorfor.

 • Regionshospitalet i Horsens har undersøgt, hvad der skal til for at bruge regnvand i den ikke-kliniske del af driften. Fx til toiletskyl. En god idé, der dog støder på både lovgivningsmæssige og økonomiske barrierer.

 • Mange sundhedsansatte kender det fra hverdagen: Når en patient bliver indlagt, bliver et labelark udskrevet. Typisk et ark med 32 labels, hvoraf de fleste ikke bliver brugt og derfor smides ud. Et udviklingsprojekt i Hospitalsenhed Vest har undersøgt, hvor stort problemet er, og hvad der skal til for at reducere antallet af ubrugte labels.

 • Laboratoriet for Blodsygdomme på Aarhus Universitetshospital har undersøgt, hvordan bæredygtighed kan integreres i kerneopgaven. Det har blandt andet udmøntet sig i en guide til, hvordan andre laboratorier kan komme i gang med plastiksortering.

 • Køkkenet på Aarhus Universitetshospital har undersøgt, hvor meget madspild der er på sengeafsnit, og hvor stort et klimaaftryk det sætter.
  Den nye metode er blevet afprøvet i et pilotprojekt på 11 sengeafsnit på hospitalet.

 • Hospice Limfjorden har undersøgt, om de kan undgå, at store mængder medicin kasseres efter afdøde patienter.
 • Region Midtjylland opfører i 2021 nye autismeboliger i Hinge ved Silkeborg. Omgivelserne er naturskønne, og selve bygningerne er naturvenlige. Målet er en DGNB-certificering.

 • Cafeerne på Aarhus Universitetshospital er i gang med at omlægge til en mere CO2-venlig menu, hvor grøntsager, bælgfrugter, fisk og tilsmagning fylder mere og kødet fylder mindre.

 • Med et tilpasset måltidskoncept er det lykkedes at øge patienternes ernæringsindtag og at reducere mængden af madspild i Horsens.
 • Røntgenafdelingen har rettet røntgenblikket mod sig selv, og med ændrede vaner og et andet produkt i skabet, undgår afdelingen nu et stort spild.
 • Alt fra sutursæt og sæberester til livretter og lagner bliver undersøgt i de projekter, der i 2021 har fået penge fra 'Puljen for udvikling af bæredygtige hospitaler'.

 • En app giver medarbejdere på Hospitalsenhed Midt mulighed for at købe overskydende hospitalsmad. Ambitionen er på den måde at mindske mængden af mad, som må smides ud.

 • Føde- og barselsafdelingen i Hospitalsenhed Vest har lavet en undersøgelse blandt de familier, der har været tilknyttet afdelingen. Det har givet nye ideer og rygstød til arbejdet med bæredygtighed.

 • Hos midtVask kommer 96,2% af det plastik, vaskeriet bruger, nu tilbage som genanvendt plastik. Det har de opnået ved blandt andet at højne kvaliteten af det brugte plastik, der bliver sendt til genanvendelse. Sideløbende har vaskeriet arbejdet med at reducere forbruget af plastik.    

 • Fødeafsnittet på HE midt har arbejdet med reduktion af plastikforbrug, affald, medicinforbrug, utensilier, madspild og tøjvask.

 • På Aarhus Universitetshospital har farmakonomerne arbejdet med at mindske medicinspild. Det handler om at finde en balance, så man dels er klar til akutte situationer og dels får brugt medicinen, inden den udløber.

 • Fødeafdelingen i Hospitalsenheden Vest gik systematisk til værks, da de ville skære 20% af forbruget i afdelingen. De har brugt forbedringsmodellen til at forandre vanerne i dagligdagen. Det gav blandt andet mulighed for at teste ideer og tilpasse dem, inden de blev rullet ud i hele afdelingen. 

 • Når sæbedunken på en instrumentvasker skal skiftes, er kun 75-90% af sæben brugt. Teknisk afsnit på Hospitalsenhed Midt har 3D-printet en løsning.
 • Kirurgisk sengeafsnit på Regionshospitalet i Viborg kiggede kritisk på alle arbejdsgange for at mindske forbrug og affald. Det har reduceret det daglige affald med 38% og det dyre kliniske risikoaffald med 35%.

 

Vores Bæredygtighed er Region Midtjyllands videnportal
for bæredygtig omstilling. Her deler vi erfaringer, løsninger og viden
til en bæredygtig omstilling af hospitaler og sociale tilbud.

Projekter og cases | Kontakt