Sygeplejerske vejer kirurgisk affald

Kirurgisk sengeafsnit på Regionshospitalet i Viborg kiggede kritisk på alle arbejdsgange for at mindske forbrug og affald. Det har reduceret det daglige affald med 38% og det dyre kliniske risikoaffald med 35%.

Ved at observere patienternes vej og personalets arbejdsgange i løbet af døgnet har Kirurgisk sengeafsnit fundet en række steder, hvor man kunne skære ned på forbruget. Plastikkrus blev skiftet ud med glas, antallet af skraldeposer blev reduceret og brug af lejepapir minimeret.

Samtidig har afdelingen gjort det nemmere at sortere genanvendeligt materiale fra i affaldsrummene. Fx ryger tomme engangs-pilleæsker nu til papirgenbrug.

Nogle af ændringerne har været helt oplagte, mens andre har krævet mere research for at sikre, at det ikke går ud over hverken patienter, arbejdsmiljø eller hygiejne. Fx har en dialog med blandt andre hospitalsapoteket og producenten af antibiotika vist, at det ikke længere er nødvendigt at skylle dropsættet saltvand i forbindelse med afslutningen af antibiotikabehandling. Det sparer i sig selv 60 plastikflasker i døgnet. 

Gennem forløbet har afdelingen løbende vejet dagrenovationen og det kliniske affald, så man kunne følge udviklingen.

Udvalgte resultater

  • Dagligt affald er reduceret med 38%
  • Klinisk risikoaffald er reduceret med 35%. Klinisk risikoaffald koster cirka 3,5 gangemere at bortskaffe.
  • Halvering af brug af lejepapir

Hospitalsenhed Midt har i forbindelse med indsatsen udsendt pressemeddelelsen:

Kirurgi skærer en tredjedel af affaldet væk

Projektets formål

Projektrapport


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


 

Vores Bæredygtighed er Region Midtjyllands videnportal
for bæredygtig omstilling. Her deler vi erfaringer, løsninger og viden
til en bæredygtig omstilling af hospitaler og sociale tilbud.

Projekter og cases | Kontakt