Hånd med armbånd og printet label

Mange sundhedsansatte kender det fra hverdagen: Når en patient bliver indlagt, bliver et labelark udskrevet. Typisk et ark med 32 labels, hvoraf de fleste ikke bliver brugt og derfor smides ud. Et udviklingsprojekt i Hospitalsenhed Vest har undersøgt, hvor stort problemet er, og hvad der skal til for at reducere antallet af ubrugte labels.

Projektet har lavet en stikprøve på ni forskellige afdelinger fordelt over hele Region Midtjylland. Her blev indsamlet 1749 ark, hvor der var brug færre end 10 labels ud af de 32. Det overskydende papir kan ikke sendes til genanvendelse, fordi det indeholder plast og lim. Altså et unødvendigt spild både økonomisk og i forhold til bæredygtighed. Derudover er personalet typisk også frustrerende over at smide så store mængder papir til forbrænding. 

Projektet har peget på forskellige løsninger: Fx at gå fra store multifunktionsprintere til mindre labelprintere, der printer efter behov. Eller at printe på ark, der halvt så store, så der bruges mindre papir. Den store udfordring er dog, at det vil kræve udvikling i det IT-system, der ligger bag. 

Udvalgte resultater

 

  • Stikprøve: På ni afdelinger blev der i løbet af en uge indsamlet 1749 ark, hvor der var brugt mindre end 10 labels ud af 32.
  • Med tiden vil flere processer blive digitale og behovet for labelprint vil blive mindre. Derfor vil problemet med at printe flere labels, end der er behov for, kun vil blive større i fremtiden.

  • Projektet peger på flere mulige løsninger, som skal undersøges i samarbejde med regionens it-afdeling og it-leverandører.

Projektets formål

Projektrapport


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


 

Vores Bæredygtighed er Region Midtjyllands videnportal
for bæredygtig omstilling. Her deler vi erfaringer, løsninger og viden
til en bæredygtig omstilling af hospitaler og sociale tilbud.

Projekter og cases | Kontakt