Person sætter plast på vogn i vaskeri

Hos midtVask bliver 96,2% af det plastik, vaskeriet sender til genanvendelse, til nye plastikprodukter. Det har de opnået ved blandt andet at højne kvaliteten af det brugte plastik, der bliver sendt til genanvendelse. Sideløbende har vaskeriet arbejdet med at reducere forbruget af plastik.    

Hospitalerne sender linned og kitler til vask og får det retur fra midtVask, så det kan bruges igen og igen. På samme måde sender midtVask nu sin brugte plastik til omsmeltning og får den retur, så den også kan bruges igen og igen.

I alt kører 30 ton LDPE-plast i loop mellem vaskeriet, hospitalerne og plastikleverandøren hvert år. Det er blevet muligt, fordi vaskeriet har kigget på hele værdikæden. Fx får de nu leveret sække, hætter og poser til småartikler i samme plastikfraktion, så det er nemmere for kollegerne ude på de travle afdelinger at affaldssortere.    

Udvalgte resultater

 

  • Af de 30 tons plastik midtVask hvert år sender til genanvendelse, sker der materialegenvinding på 96,2%. 1,1% bruges til energigenvinding og 2,7% sendes til deponering.
  • Forbruget til plastikoverdækning af linnedvognene er reduceret med 28%
  • Sække, hætter og poser til småartikler er alle samme fraktion nu, så det kan indsamles og kildesorteres sammen.
  • Tidligere var 10% af den brugte LDPE af så god kvalitet, at den kunne omsmeltes, nu er det over 85% 

Projektets formål

Projektrapport


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


 

Vores Bæredygtighed er Region Midtjyllands videnportal
for bæredygtig omstilling. Her deler vi erfaringer, løsninger og viden
til en bæredygtig omstilling af hospitaler og sociale tilbud.

Projekter og cases | Kontakt