Region Midtjylland kører en række regionale testlabs for bæredygtighed. Til forskel fra de mindre puljeprojekter har testlabs karakter af en bredere indsats, som går på tværs af alle hospitaler. Nogle testlabs har også eksterne partnere som centrale aktører. Et testlab forløber typisk over 2-3 år. 

Aktuelle testlabs

- Svanemærkning af hospitalsrengøringen

- Den cirkulære Legeplads/CirkulærPlay 

- Det gode OP forløb 

- Urent plast, fra bord til stol 

- En bæredygtig sterilcentral

- Metalanalysen

- Tekstilprojektet

 

Testlabs drives af Center For Bæredygtige Hospitaler

 

Vores Bæredygtighed er Region Midtjyllands videnportal
for bæredygtig omstilling. Her deler vi erfaringer, løsninger og viden
til en bæredygtig omstilling af hospitaler og sociale tilbud.

Projekter og cases | Kontakt