Arbejdsgangene og pris for sterilisering er to udfordringer, der skal løses, når en afdeling går fra engangs- til flergangsinstrumenter.

Netop nu er Fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital i gang med at bruge de sidste engangsinstrumenter på afdelingen. Lagrene skal tømmes, så der er plads til de nye flergangsinstrumenter, som afdelingen fremover skal bruge.

I spidsen for projektet står Elektra Isa Dormann, der er jordemoder på AUH. Sammen med blandt andre bæredygtighedskonsulent Karin Nedergaard Jacobsen har hun det primære ansvar for udskiftningen.

- Der har pågået et stort praktisk arbejde med at få klarlagt, præcis hvilke og hvor mange instrumenter der indgår i udskiftningen. Dertil kommer indkøb af flergangsinstrumenterne, og så har der også været planlægning af, hvordan instrumenterne skal opbevares, og hvordan de skal transporteres frem og tilbage til sterilafdelingen på AUH, siger hun.

Og netop sterilafdelingen har spillet en vigtig rolle i Fødeafdelingens overgang fra engangs- til flergangsinstrumenter.

- Sterilafdelingen har været med helt fra starten, for arbejdsgangene og prisen for steriliseringen er jo vigtig at have på plads, fordi prisen har stor betydning og kan påvirke afdelingens økonomi, siger Elektra Isa Dormann.

Flergangs forbedrer sutur-kvaliteten

Potentialeanalysen viser, at Fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital besidder det største potentiale i at udskifte engangsinstrumentsæt med flergangs.

Ifølge Elektra Isa Dormann kommer udskiftningen til at have en positiv påvirkning på klima-samvittigheden på afdelingen – men det kommer også til at betyde meget for kvaliteten af arbejdet:

- Med flergangsinstrumenternes højere kvalitet forventer vi en helt anden kvalitet i vores arbejde med sutureringer - fx kan nåleholderen i engangssættene ikke altid holde nålen ordentligt fast. Så det vil helt sikkert bliver nemmere at suturere, og vi kommer formentlig til at bruge mindre tid på at lave et bedre arbejde, siger hun.

Ifølge Elektra Isa Dormann har den største udfordring i at skifte engangsinstrumenterne ud med flergangs været, at det tager tid at planlægge sådan en overgang:

- Men det bliver forhåbentlig nemmere, og vi håber, at vores erfaringer kan hjælpe andre afdelinger i skiftet. Derudover har det også været svært at finde den reelle pris på sterilisering af instrumenterne. Men på trods af de udfordringer vil min anbefaling være, at man bare skal gå i gang. Det er en proces, og vi er næsten ved at være i mål og, dét er fedt!

To kandidatstuderende har som led i deres speciale bistået Center for Bæredygtige Hospitaler med at skrive en drejebog, som skal hjælpe afdelingerne til at skifte fra engangs- til flergangsmetalinstrumenter. Lige nu bliver den gennemgået af en arbejdsgruppe, inden den kan blive sendt ud i organisationen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet 'Vores verden - vores ansvar'

Få råd, vejledning og information om, hvordan du bidrager til den bæredygtige omstilling af Region Midtjylland direkte i din indbakke én gang om måneden.