Bæredygtig videndeling i Region Midtjylland

 

Vores måde at skabe sundhed på i dag
må ikke forringe muligheden for at leve et sundt liv i fremtiden. 

 

Her deler Region Midtjylland erfaringer, løsninger og viden til en bæredygtig omstilling af hospitaler og sociale tilbud.

En kompleks, men afgørende opgave.

Seneste nyheder

Affald smides i affaldscontainere i en almindelig husholdning. Foto: Region Midtjylland

Dansk EU-ansøgning: Ingen produkter må blive til affald

   
Et stort dansk partnerskab med Region Midtjylland i spidsen har søgt EU om 83 mio. kroner til et projekt, der konkret kan vise nye veje for affald og cirkulær økonomi. Visionen er, at ingen produkter må blive til affald uanset om det er tagsten, vaskemaskiner, cowboybukser, pålægsemballage eller køkkenstole.

 

Vores Bæredygtighed er Region Midtjyllands videnportal
for bæredygtig omstilling. Her deler vi erfaringer, løsninger og viden
til en bæredygtig omstilling af hospitaler og sociale tilbud.

Projekter og cases | Kontakt