Energiprojektleder Søren Schmidt Pedersen kigger på sin computer.
Fra 2021-22 til 2023 har energiprojektleder Søren Schmidt Pedersen og AI-programmet Ento sammen verificeret energibesparelser på Regionshospitalet Randers for ca. 300.000 kroner. Foto: Helle Brandstrup Larsen.

Vand, varme og strøm.

Det er altså sammen noget, som der bruges store mængder af på regionens hospitaler – også på Regionshospitalet Randers, hvor Teknisk Afdeling hele tiden er i gang med at se på, hvor der ligger potentielle energibesparelser.

Men det kan være en omstændig affære at finde de rigtige steder at sætte ind. Derfor er afdelingen nu begyndt at bruge kunstig intelligens til at hjælpe arbejdet på vej.

Programmet, de bruger, hedder Ento og kommer fra virksomheden Ento Labs. Ento-programmet er en dygtig regnemakker, der kan se på hospitalets forbrug i kombination med en meget lang række ydre faktorer som fx vejr og vind.

På baggrund af alle input og variabler kan den pege på og verificere, hvor der er et forhøjet eller ændret forbrug, som det kunne give mening at undersøge og potentielt justere.

- Den kan tygge mange flere tal, end jeg kan, og på meget kortere tid. Så det giver mig tid til at finde flere energibesparelser, end jeg har kunnet indtil videre, siger Søren Schmidt Pedersen, der er energiprojektleder i Teknisk Afdeling på Regionshospitalet Randers.

Tilmeld dig nyhedsbrevet 'Vores verden - vores ansvar'

Få råd, vejledning og information om, hvordan du bidrager til den bæredygtige omstilling af Region Midtjylland direkte i din indbakke én gang om måneden.
Kan beregne potentielle besparelser

Et af de steder, som Søren Schmidt Pedersen undersøger for mulige justeringer, er ventilationsanlægget i Akutafdelingens bygning.

Som det er nu, kører det nemlig stort set ens nat og dag – også selvom der er færre personale på arbejde, og langt de fleste patienter sover. I teorien burde det derfor være muligt at skrue ned om natten og på den måde reducere strømforbruget.

Derfor har Søren Schmidt Pedersen brugt AI-programmet Ento til at lave en ny model for, hvordan anlægget kunne køre og derefter beregne en potentiel besparelse.

- Hvis det lykkes mig at få ventilationsanlægget til at køre på den måde, som jeg forestiller mig, så kan vi spare omkring 20.000 kroner om året, siger han.

Det smarte ved programmet er også, at det kan sættes til at overvåge forbruget fra fx et ventilationsanlæg, når der er lavet justeringer. På den måde kan det holde øje med, om justeringen rent faktisk giver en besparelse.

Finder selv små ændringer

Desuden giver AI-programmet besked, hvis der pludselig er ændringer i hospitalets forbrug, der ikke kan forklares med udefrakommende faktorer som vind eller vejr.

For eksempel har programmet giver Teknisk Afdeling besked om, at der pludselige bliver brugt omkring 100 liter vand mere i døgnet, end der plejer fra en løbende vandhane eller toilet et sted i Psykiatrien.

- Vi ville aldrig selv opdage så lille en ændring i vores forbrug, men nu får vi besked og kan undersøge, om der er noget galt, som vi kan gøre noget ved, siger Søren Schmidt Pedersen.

Indtil videre har en vedholdende indsats for at finde energibesparelser medført, at Regionshospitalet Randers fra 2021-22 til 2023 har sparet 260.000 kWh om året. Det svarer til en besparelse på ca. 300.000 kroner.

Energibesparelserne er verificeret gennem AI-programmet, der desuden har kvalificeret mulige fremtidige energispareprojekter.