Center for Bæredygtige Hospitaler

 

Kliniknær implementering og udvikling | Forskning | Bæredygtighedsnetværk | Puljen til udvikling af bæredygtige hospitaler | Bæredygtighedskonsulenter

 

Find alle kontaktpersoner hos Center for Bæredygtige Hospitaler her.

 

Østervangsvej 70 | 8930 Randers NØ |cfbh@rm.dk | cfbh.rm.dk

Bæredygtighedskonsulenter

 

Bæredygtighedstiltag på regionens hospitaler og enheder  | Lokale projekter | Ansøgning til Puljen til udvikling af bæredygtige hospitaler | Medarbejderkontakt  

 

Vores Bæredygtighed er Region Midtjyllands videnportal
for bæredygtig omstilling. Her deler vi erfaringer, løsninger og viden
til en bæredygtig omstilling af hospitaler og sociale tilbud.

Projekter og cases | Kontakt