Læs Bæredygtighedskataloget

Klik på billedet og find et tiltag
Bæredygtighedskataloget
Klik på billedet og find et tiltag

Over 80 % af Region Midtjyllands samlede CO2e-aftryk stammer fra vores forbrug af forskellige varer og ydelser. Langt størstedelen af det forbrug kommer fra alt det, vi bruger, når vi behandler patienter. Derfor kan hverdagens valg flytte på det samlede klimaregnskab for regionen. Og derfor sidder I nu med dette katalog over tiltag, der kan hjælpe jer med at skubbe den grønne omstilling på vej i klinikken.

Tiltagene har alle været afprøvet og implementeret på mindst en enhed et sted i regionen – så vi ved, de virker.

Alle tiltagene er blevet kvalificeret af hygiejnesygeplejersker, Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø, Sterilcentralernes driftsråd, Gruppen for Patientsikkerhed, ERFA-netværket inden for Service og Rengøring i Region Midtjylland og Hospitalsapoteket, hvor det har været relevant.

I skal dog stadig huske at lave en lokal vurdering sammen med fx den lokale hygiejnenøgleperson, arbejdsmiljørepræsentant, sterilcentral, brikansvarlig, service og/eller tekniske afdeling, når det er relevant. Det skriver vi om i boksen "Samarbejdspartnere", som I finder under hvert tiltag.

Jeres lokale bæredygtighedskonsulent står klar til at hjælpe og svare på spørgsmål, ligesom vi gør det i Center for Bæredygtige Hospitaler på baeredygtighed@rm.dk. Vi vil også gerne høre fra jer, når I har implementeret et tiltag. Rigtig god arbejdslyst!

Find et tiltag Kataloget som PDF Indkøbssedlen