Læs Bæredygtighedskataloget

Klik på billedet og læs bæredygtighedskataloget
Bæredygtighedskataloget
Klik på billedet og læs bæredygtighedskataloget

Over 80 % af Region Midtjyllands samlede CO2e-aftryk stammer fra vores forbrug af forskellige varer og ydelser. Langt størstedelen af det forbrug kommer fra alt det, vi bruger, når vi behandler patienter. Derfor kan hverdagens valg flytte på det samlede klimaregnskab for regionen. Og derfor sidder I nu med dette katalog over tiltag, der kan hjælpe jer med at skubbe den grønne omstilling på vej i klinikken.

Tiltagene har alle været afprøvet og implementeret på mindst en enhed et sted i regionen – så vi ved, de virker.

Alle tiltagene er blevet kvalificeret af hygiejnesygeplejersker, Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø, Sterilcentralernes driftsråd, Gruppen for Patientsikkerhed, ERFA-netværket inden for Service og Rengøring i Region Midtjylland og Hospitalsapoteket, hvor det har været relevant.

I skal dog stadig huske at lave en lokal vurdering sammen med fx den lokale hygiejnenøgleperson, arbejdsmiljørepræsentant, sterilcentral, brikansvarlig, service og/eller tekniske afdeling, når det er relevant. Det skriver vi om i boksen "Samarbejdspartnere", som I finder under hvert tiltag.

Jeres lokale bæredygtighedskonsulent står klar til at hjælpe og svare på spørgsmål, ligesom vi gør det i Center for Bæredygtige Hospitaler på baeredygtighed@rm.dk. Vi vil også gerne høre fra jer, når I har implementeret et tiltag. Rigtig god arbejdslyst!

Bæredygtighedskataloget Indkøbssedlen Hvad er CO2e?

Et forord fra direktionen

Procentsatser starter ikke en bevægelse. Det gør handling.

 

Handling bag ordene. Det er målet med Region Midtjyllands Bæredygtighedsstrategi, som blev vedtaget i 2021. Og mange har handlet! Medarbejdere på alle enheder og i alle stabe har undersøgt, analyseret og testet nye måder at få bæredygtighed ind i vores hverdag. Tiltag, som reducerer vores forbrug, reducerer vores spild og mindsker vores klima- og miljøpåvirkning. Det skal vi fortsætte med, men hvis vi vil opnå betydelige reduktioner i vores CO2 -udledning og nå de ambitiøse målsætninger i strategien, skal vi alle arbejde med de tiltag, vi ved virker.

Mange er allerede motiverede og i gang med at bidrage til den grønne omstilling. Det giver mening for både ledere og medarbejdere at arbejde med området. Klimakrisen er en realitet, og klima og sundhed er nært forbundne. Ifølge WHO er klimakrisen den største trussel mod sundhed i det 21. århundrede, og paradoksalt nok bidrager sundhedsvæsenet til klimaforandringer med et betydeligt CO2-aftryk. Vi må naturligvis aldrig gå på kompromis med patientsikkerheden eller det gode arbejdsmiljø, men sundhedsvæsenet bør være en del af løsningen – ikke problemet.

Bæredygtighedskataloget er netop løsninger, som reducerer CO2-udledningen uden at gå på kompromis med kvalitet og arbejdsmiljø. Mange kollegaer har lagt mange kræfter i at udvikle, teste og godkende tiltagene. Det kan virke småt at ændre på forbruget af enkelte produkter, men når vi er mange, der bidrager, så gør det en forskel. Det kan I se i eksemplerne, som følger de enkelte tiltag.

Vi håber, I vil tage godt imod kataloget. Brug det til at handle, og del det med hinanden, så vi sammen får skabt en bevægelse, som kan gøre en forskel. Nu og i fremtiden.

Det, vi kan, det skal vi.

Anders Kjærulff
Koncerndirektør
Region Midtjylland

Bæredygtighedskataloget Bæredygtighedsstrategien