Henrik Gottlieb Hansen.
Henrik Gottlieb Hansen, formand for Udvalget for Bæredygtighed, Teknologi og Anlæg.

28.05.2024

I Region Midtjylland arbejdes der på at gøre koncernen mere bæredygtig. Ét af de nyeste skud på stammen af bæredygtighedstiltag foregår i Præhospitalet, der blandt andet driver regionens ambulancetjeneste, AMK-vagtcentral, Lægevagtens Natberedskab og liggende og siddende sygetransport.

For fra 1. juni i år ruller en eldreven liggende sygetransporter nemlig ind i flåden af de køretøjer, der bruges til at køre regionens borgere til og fra hospitalerne. Det sker som led i en étårig forsøgsperiode, der rammer lige ned i et af fire indsatsområder i regionens bæredygtighedsstrategi, fortæller Henrik Gottlieb Hansen (S), formand for Udvalget for Bæredygtighed, Teknologi og Anlæg:

- Bæredygtig omstilling af sundhedsvæsnet handler også om at omstille til grønne drivmidler i sygetransport. Vi ser flere og flere eldrevne biler på vejene, og derfor er det et naturligt skridt at undersøge, om vi også kan trække ambulance- og sygetransportdriften i en mere bæredygtig retning. Hvis vi kan integrere elbiler i Præhospitalets flåde, kan vi desuden bidrage til at forbedre folkesundheden ved at mindske risikoen for bl.a. luftvejssygdomme. Derfor er det min forhåbning, at forsøget vil bane vej for flere grønne løsninger i fremtiden, siger han.

Skal vurderes i det præhospitale arbejde

Jan Kjær Madsen,
Jan Kjær Madsen, ambulancechef i Præhospitalet, Region Midtjylland.

Præhospitalets liggende sygetransportere bruges til at køre patienter mellem hospitaler – både internt i Region Midtjylland, men også til hospitaler i andre dele af landet. Når bilen tages i drift, skal dens funktion vurderes i forhold til hele det præhospitale system.

Da bilens ladetid og rækkevidde adskiller sig fra Præhospitalets brændstofsdrevne modeller, er der blandt andet brug for at undersøge, hvordan den bedst kan bruges til at hjælpe borgere, og hvilken vedligeholdelse bilen kræver.

- Vi skal først se, hvad den eldrevne sygetransporter kan, og hvordan den påvirker vores drift. Men det er spændende at få afklaret, hvordan eldrevne køretøjer passer ind i de præhospitale funktioner, siger Jan Kjær Madsen, ambulancechef i Præhospitalet.

Tiden skal vise, hvilke muligheder og udfordringer den eldrevne sygetransporter har med sig.

Inden der kan komme flere eldrevne køretøjer i den præhospitale flåde, skal man være sikker på, at det ikke går ud over serviceniveauet over for borgerne, fortæller ambulancechefen.

Sideløbende med forsøgsperioden holder man i Præhospitalet desuden øje med, hvad fremtidige generationer af eldrevne biler kommer til at kunne. Den nye, eldrevne sygetransport har en forventet rækkevidde på 300 kilometer.

Fakta: Liggende sygetransport

Bil - sygetransport fra Region Midtjylland.

Præhospitalets liggende sygetransport bruges til at køre patienter til, fra og mellem hospitaler, hvor patienten har brug for at ligge ned, men hvor der ikke er brug for overvågning eller anden behandling end ilt.

Præhospitalet har 22 sygetransportere, hvor Falck driver 17 og Præhospitalet driver 5.

I 2023 havde de liggende sygetransportere cirka 36.400 kørsler med patienter.