23.01.2024

Størstedelen af CO2-udledningerne fra de regionale hospitaler og institutioner kommer fra de produkter og services, som regionerne køber af private leverandører.

I Danske Regioners strategi for bæredygtig omstilling af hospitalerne kaldet ”Grønne Hospitaler” er indkøb ét af tre overordnede handlingsspor, og her kommer Region Midtjylland og især regionens Indkøb & Medicoteknik til at spille en nøglerolle som ”lead” – altså overordnet ansvarlig – for området ’Ressourceeffektiv forvaltning af medicoteknisk udstyr’.

Arbejdet med bæredygtighed er ikke nyt i Indkøb & Medicoteknik, og netop derfor har Region Midtjylland fået lead på dette område. Her arbejdes der med tre tilgange: Krav i udbud og anskaffelser, leverandørdialoger og partnerskaber. Men der er tale om et komplekst felt, fordi udstyret er underlagt mange regulativer og derfor ikke sådan bare lige kan tilpasses eller laves om.

Det medicotekniske udstyr bidrager til klima- og miljøbelastninger lang tid før, at det overhovedet kommer ind på hospitalerne: Udstyret bidrager betydeligt gennem energi- og ressourceforbrug ved fremstilling og transport til hospitalerne. På hospitalerne har udstyret typisk et højt energiforbrug, og kan indeholde ikke-fornybare ressourcer – fx helium - og problematisk kemi.

Det samlede CO2e-forbrug over udstyrets levetid - altså fra råstofudvinding til ”end-of-life” – bidrager derfor til et betragteligt aftryk, fortæller Lars Hansen, der er medicoteknisk chef:

- Denne klima- og miljøbelastning kan vi selvfølgelig ikke overse. Derfor er vi nødt til ikke alene at beskæftige os med forbrugsvarer som engangshandsker og afdækning, men også have fokus på det medicotekniske udstyr. Udstyrets kvalitet og funktion er naturligvis vigtigt for det kliniske personale og patienten – men det betyder ikke, at vi ikke kan vurdere på klimabelastningen ved produktion og drift af udstyret, siger han.

Her sætter regionen ind

Med fokus på især tre faser - indkøb, anvendelse og bortskaffelse – er Indkøb & Medicoteknik allerede i fuld gang med at sikre en bedre og mere ressourceeffektiv brug af medicoteknisk udstyr.

1. Indkøbsfasen:

Regionen har afprøvet en række krav i indkøbsprocessen for at fremme bæredygtighed. Disse krav omfatter bl.a. reduktion af energiforbrug for specielt det store medicotekniske udstyr som MR-scannere. Krav til ressourceforbrug til mindre og mere simpelt udstyr. Krav til reduktion af emission fra leveringen af udstyr, hvor brugen af flytransport begrænses. Samt krav til brugen af genfremstillede reservedele og forbedret batterianvendelse.  

2. Brugsfasen:

I brugsfasen er regionen opmærksom på at servicere og vedligeholde udstyret. Et andet fokus er levetidsforlængelse, hvor der er fokus på at holde udstyret både teknisk og teknologisk relevant, samt at bruge udstyret op. Til dette er der udviklet økonomiske værktøjer der understøtter at udstyret udskiftes, når det ikke længere er brugbart i klinikken, og ikke fordi det er X antal år gammelt.

3. Efter brug:

Når det gælder bortskaffelse af udstyr, har Region Midtjylland indgået et partnerskab med virksomheden EasyRecycle, der indsamler brugt elektronik og medicoteknisk udstyr. EasyRecycle sikrer ansvarlig håndtering af udstyr efter brug. Her prioriteres genbrug og at udstyret forbliver inden for Europas grænser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet 'Vores verden - vores ansvar'

Få råd, vejledning og information om, hvordan du bidrager til den bæredygtige omstilling af Region Midtjylland direkte i din indbakke én gang om måneden.
Vigtigt med leverandørsamarbejdet

Region Midtjyllands fortsatte samarbejde med leverandører er centralt i indsatsen for mere bæredygtighed i indkøb, anvendelse og bortskaffelse af medicoteknisk udstyr.

Regionen arbejder sammen med flere leverandører med fokus på at udvikle tiltag, der sikrer mere ressourceeffektiv brug af udstyret, nye cirkulære forretningsmodeller og andre metoder til levetidsforlængelse af udstyret.

- Vi skal fortsætte de konstruktive dialoger, som vi har med leverandørerne og herigennem modne markedet. I tæt dialog med klinikken og med leverandørerne fortsætter vi udviklingen af de krav, som vi stiller i indkøbsfasen. Dialog med klinikken og partnerskaber med udvalgte leverandører er essentielle for at indfri de bæredygtige målsætninger, siger Marlene Fredborg, der bæredygtighedskonsulent i Indkøb & Medicoteknik.