13.03.2024

Hvert år køber Region Midtjylland procedurepakker til en værdi af 30 mio. kroner.

En procedurepakke indeholder alt det engangsudstyr, der er brug for ved en operation samlet i én pakke. Det sparer tid og giver effektive arbejdsgange, men resulterer også i store mængder affald.

Fra den 1. marts 2024 vil suturer (tråd), stapler (clips), lampehåndtag og trocar (syl) ikke være at finde i Region Midtjyllands procedurepakker for specialerne mave-tarmkirurgi og urinvejskirurgi.

I fremtiden vil produkterne også udgå fra de øvrige specialers procedurepakker – og flere produkter kan blive udfaset på sigt. Produkterne udgår på baggrund af en samlet vurdering foretaget i samarbejde med de relevante brugergrupper, fortæller Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital og formand for styregruppen bag beslutningen:

- Procedurepakkernes forskellige komponenter er blevet vurderet i forhold til både miljøbelastning, forsyningssikkerhed, kvalitet og pris. Det er ud fra en samlet vurdering af disse vigtige parametre, at vi sammen med de relevante brugergrupper har truffet beslutning om, hvad pakkerne fremover skal indeholde – og hvilke produkter der med fordel kan udfases og i stedet leveres separat, når de skal bruges.

Formålet har blandt andet været at sammensætte pakkerne, så de understøtter en høj faglig standard i patientbehandlingen samtidig med, at produkterne harmoniseres på tværs af specialer og hospitaler og der opnås økonomisk gevinst.

Desuden har bæredygtighed for første gang været et parameter i vurderingen af procedurepakkerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet 'Vores verden - vores ansvar'

Få råd, vejledning og information om, hvordan du bidrager til den bæredygtige omstilling af Region Midtjylland direkte i din indbakke én gang om måneden.
Gevinst for miljøet

Når en operation er overstået, bliver al indholdet fra procedurepakken kasseret. Det gælder også ubrugte produkter, der af hygiejnemæssige årsager skal kasseres.

De mange engangsprodukter resulterer i store mængder affald, og Region Midtjyllands forbrug af procedurepakker alene udleder hvert år 105 tons CO2.

- I vurderingen af procedurepakkerne har vi haft fokus på at understøtte et mere bæredygtigt forbrug. Derfor vil procedurepakkerne fremover kun indeholde de produkter, som bruges ved alle operationer, mens de produkter, som kun anvendes ved nogle procedurer, i stedet vil blive leveret separat. På den måde undgår vi unødigt spild, fortæller Susanne Backer, der er specialkonsulent i cirkulær økonomi hos Indkøb & Medicoteknik og medlem af styregruppen bag beslutningen. 

En række grønne principper har været afgørende i vurderingen af procedurepakkerne. Fokus har især været på produkternes emballage og vægt, men også antal, hvorfor antallet af plastikskåle i pakkerne er blevet reduceret.

Fremover kommer der også fokus på at anvende flergangsprodukter fremfor engangsprodukter i de tilfælde, det er muligt.

Alle procedurepakker bliver gennemgået

Ændringerne i procedurepakkerne for specialerne mave-tarmkirurgi og urinvejskirurgi træder i kraft i forbindelse med, at Region Midtjylland den 1. marts 2024 indgår en ny kontrakt på området.

Styregruppens beslutning om at lade suturer, stapler, lampehåndtag og trocar udgå vil dog omfatte alle specialer på sigt.

Fremadrettet vil de øvrige procedurepakker også blive gennemgået ud fra samme fremgangsmåde. Derfor kan flere produkter blive udfaset.

Desuden arbejder Indkøb & Medicoteknik på en database, hvor det bliver muligt at tjekke indhold og sammenligne komponenter i procedurepakkerne på tværs af specialer.

Når databasen er færdigudviklet, vil alle hospitaler i Region Midtjylland kunne tilgå den.