20.02.2024

Det er nok ikke nyt for nogen, at der er store klimamæssige besparelser i at droppe engangsinstrumenter til fordel for flergangs. Men nu har en arbejdsgruppe dykket ned i tallene for at finde ud af, hvor de største potentialer for CO2-reduktion er for at udskifte engangsinstrumentsæt med flergangs.

- Vi har fysisk været ude og besøge afdelingerne for at finde frem til alle de forskellige typer instrumentsæt, der bruges på hospitalerne. Så har vi krydstjekket varenumrene med indkøbsdataene og fundet de steder, hvor der forbruges mest, og hvor det giver størst mening at tage fat, fortæller Mathias Sehested, projektleder i Center for Bæredygtige Hospitaler og tovholder i arbejdsgruppen.

Resultatet blev en potentialeanalyse, der rangerer de tre største potentialeområder for udskiftning af engangsinstrumentsæt for hvert af regionens hospitaler.

Fakta: Hospitalernes tre største potentialer

Aarhus Universitetshospital

Fødeafdelingen: 8.500 sæt i alt

 • Fødesæt: 4.500 sæt
 • Sutursæt: 3.500 sæt
 • Allistænger: 500 sæt

Skadestuen: 3.300 sæt i alt

 • Sutursæt: 2.700 sæt
 • Saks: 600 stk.
 • Sårskiftesæt: 300 sæt.

Hjerte-lunge karkirurgisk OP: 2.700 sæt i alt

 • Skiftesæt: 1.400 sæt
 • Sutursæt: 700 sæt
 • Saks: 600 stk.

 

Regionshospitalet Gødstrup

Ortopædkirurgisk klinik: 4.000 sæt i alt

 • Debrideringssæt: 3.000 sæt
 • Skiftesæt: 1.000 sæt

Akutmodtagelsen: 3.200 sæt i alt

 • Sutursæt: 1.800 sæt
 • Skiftesæt: 900 sæt
 • Saks: 500 stk.

Mave-tarm kirurgisk klinik og sengeafsnit: 2.100 sæt i alt

 • Skiftesæt: 1.700 sæt
 • Suturfjerningssæt: 400 sæt

 

Hospitalsenhed Midt

Akutafsnit: 1.900 sæt

 • Sutursæt: 1.900 sæt

Ortopædkirurgisk ambulatorium: 1.300 sæt

 • Skiftesæt: 700 sæt
 • Suturfjerningssæt: 500 sæt

Mave-tarm kirurgisk afsnit: 1.300 sæt

 • Skiftesæt: 1.300 sæt

 

Regionshospitalet Horsens

Ortopædkirurgisk klinik: 2.700 sæt

 • Sårskiftesæt: 2.700 sæt

Akutafdelingen: 1.900 sæt

 • Sutursæt: 1.900 sæt

Ortopædkirurgisk sengeafsnit: 500 sæt

 • Sårskiftesæt: 500 sæt

 

Regionshospitalet Randers

Ortopædkirurgisk klinik: 2.300 sæt

 • Sårskiftesæt: 1.400 sæt
 • Pincet: 900 stk.

Skadestuen: 1.500 sæt

 • Sutursæt: 1.500 sæt
 • Sårskiftesæt: 300 sæt

Sårklinikken: 1.000 sæt

 • Sårskiftesæt: 1.000 sæt

Udskiftning vil spare 26 tons CO2e

Potentialeanalysen viser, at der kan spares 26 tons CO2e, hvis alene de tre største forbrugere af engangsinstrumentsæt på hospitalerne eller hospitalsenhed udskifter til flergangs. Det svarer til en reduktion på 37 procent i CO2 i forhold til, hvis afdelingerne fortsatte med engangs.

Flergangssæt er af højere kvalitet end engangs, der ikke kan steriliseres. Desuden er de ofte bedre at anvende pga. den højere kvalitet. De er også dyrere, men der er en klar besparelse over tid – både på pengepungen, men især også på klimakontoen, fortæller Mathias Sehested:  

- Kirurgisk stål, som bl.a. sutursæt, er noget af det absolut bedste stål, der findes. Det udvindes, bearbejdes, emballeres og transporteres, men bruges måske kun til et enkelt klip i en sutur, inden det sendes til forbrænding. Det er en meget lang værdikæde for ét klip. Derfor er det både naturligt og nødvendigt at udskifte engangsinstrumenter til flergangs. Og det skifte skal ske i ét hug på en afdeling, siger han.

Tilmeld dig nyhedsbrevet 'Vores verden - vores ansvar'

Få råd, vejledning og information om, hvordan du bidrager til den bæredygtige omstilling af Region Midtjylland direkte i din indbakke én gang om måneden.
Skal vise vejen for resten af organisationen

Isoleret set svarer 26 tons CO2e til den årlige fra to gennemsnitsdanskere. Og ud regionens samlede klimaaftryk i 2022 på 677.000 tons CO2 udgør de 26 tons kun en dråbe i havet – eller 0,004 procent for at være præcis.

Alligevel har potentialeanalysen og udskiftningen af engangs- med flergangsinstrumenter stor værdi, understreger projektleder Mathias Sehested:

- Ved at skifte fra engangs- til flergangsinstrumenter på de områder, hvor der er størst potentiale, så plukker vi nogle store, lavthængende frugter og viser samtidig vejen for de øvrige afdelinger på hospitalerne. Og med potentialeanalysen i hånden har afdelingerne nu et arbejdsredskab i hånden, der kan hjælpe til overgangen til flergangsinstrumenter. Derudover er forsyningssikkerhed og hensyn til begrænsede råstoffer også en del af et bæredygtigt forbrug, og det er meget aktuelt i denne sag. Bæredygtighed er mere end CO2e.