15.12.2023

Når man tænker på Region Midtjyllands datacenter-hotspot, der er nabo til Regionshospitalet i Gødstrup, forbinder man det nok ikke i første omgang med bæredygtighed.

Men foruden opbevaringen af store mængder af personfølsomt og livsnødvendigt data har der også været plads til at implementere flere tiltag, der - udover at være økonomisk ansvarlige - taler ind i bæredygtighedsdagsordenen.

Efter den endelige beslutning var truffet om at placere de nye datacentre i Gødstrup, kiggede man mod regionshospitalet for at udnytte den grundvandskøling, som de allerede havde etableret.

Det har nu resulteret i, at en ud af to af datacentrenes køleforsyninger kommer fra hospitalets kølesystem, der er baseret på grundvandskøling.

Samlet set betyder det færre omkostninger ved at køle de to forsyninger og en mere energivenlig omkostning ved at køle 50 procent af datacentrene med grundvandskøling, fortæller Rasmus Krejsager, der er It-driftschef i Region Midtjylland:

- Vi har tilkoblet os hospitalets kølering, fordi det økonomisk set giver god mening, at vi udnytter allerede eksisterende investeringer. Men vi gør det selvfølgelig også for at være sikre på at få den mest energivenlige køling, selvom vi af sikkerhedsmæssige årsager aldrig kommer op på 100 procent bæredygtig grundvandskøling.

Tilmeld dig nyhedsbrevet 'Vores verden - vores ansvar'

Få råd, vejledning og information om, hvordan du bidrager til den bæredygtige omstilling af Region Midtjylland direkte i din indbakke én gang om måneden.

Grundvandskøling og forbedret energieffektivitet

Datacentrene håndterer al data fra hospitalerne i Region Midtjylland, og for at løse den opgave på bedste vis har man bygget to helt ens bygninger. For hvis det tekniske system går ned i den ene bygning, har man den anden som sikkerhed.

Det samme gælder for den dobbelte køleforsyning, hvor den ene halvdel udnytter hospitalets grundvandskøling, mens den anden halvdel er baseret på køl, som datacentrene selv etablerer. Det sikrer kontinuerlig drift - selv hvis der opstår fejl med grundvandskølingen.

Og her har man arbejdet på at forbedre energieffektiviteten af kølingen, hvilket har resulteret i, at datacentrenes energieffektivitet nu er på et niveau, der klarer sig bedre end det gennemsnitlige datacenter.

- Vi er selvfølgelig interesseret i at forbedre energieffektivteten, så vi kan minimere omkostningerne til køle- og UPS-forbruget. Og i sidste ende er det både godt for økonomien og for den grønne omstilling, siger Rasmus Krejsager.

Markant reduktion af energiforbruget

Tidligere var Region Midtjyllands datacentre fordelt på fem lokationer. I dag er de blevet reduceret til tre, og det har ført til mærkbare besparelser på strøm, køl og grundudstyr.

De to nye datacentre ved Regionshospitalet Gødstrup er desuden langt mere bæredygtige og driftsøkonomiske end det tidligere setup, og det har resulteret i, at det samlede energiforbrug er blevet reduceret med omkring en tredjedel.

Reduktionen er blandt andet opnået ved at investere i solcelleparken ved Regionshospitalet i Gødstrup, hvor datacentrene selv er aftagere af den grønne energi, og ved at anvende bedre køleteknikker som fx frikøling.

- Man kan sammenligne det med at udskifte køleskabet derhjemme med nye og mere energivenlige produkter, hvor vi også sparer på strømmen. Hele indretningen af de nye datacentre er også blevet mere energivenlige end de gamle løsninger, hvilket er med til at understøtte regionens grønne dagsorden, afslutter Rasmus Krejsager.