23.01.2024

I køleskabet derhjemme sker det for de fleste, at et produkt ryger ind bagerst og bliver glemt. Måske overser vi, at vi har produktet allerede og derfor køber et nyt, fordi produktet er ”kritisk” – som fx mælk - og vi ikke vil risikere at løbe tør. Eller mælken bliver sur, og vi må kassere den, og pengene er derfor spildt.

Sådan er det også på et stort hospital, hvor det er vigtigt, at forsyning af særligt kritiske varer er konstant: Hvis overblikket mangler, og der faktisk er varer på hylderne, eller at for mange varer er tæt på udløb og ikke kan nå at blive brugt, forårsager det unødvendige indkøb eller spild.

Det såkaldte Brik Cockpit spiller en vigtig rolle for smartere indkøb og forsyning. Det mindsker varetransporten, begrænser spild og bidrager dermed til øget bæredygtighed og sparede penge.

Tilmeld dig nyhedsbrevet 'Vores verden - vores ansvar'

Få råd, vejledning og information om, hvordan du bidrager til den bæredygtige omstilling af Region Midtjylland direkte i din indbakke én gang om måneden.
Brik-varer kan bruges på tværs af afdelinger

Konkret giver Brik Cockpittet mulighed for at se, hvilke varer der er kritiske i forhold til ikke at have beholdning nok til næste levering, og som derved kan skabe forsyningsproblemer. Systemet viser også hvilke brikker, der ikke bruges så tit og som måske snart skal kasseres eller ikke længere er i brug – også kaldet døde varer.

Endelig er en anden vigtig funktion ved Brik Cockpittet, at det giver overblik over, om afdeling ligger inde med brikker, som kan bruges på en anden afdeling. På en bæredygtig måde undgår man dermed, at produkter udløber og går til spilde.

Ifølge funktionsleder Claus Ørum fra Forsyning og Service på Aarhus Universitetshospital, der sammen med sit team har udviklet Brik Cockpittet, bidrager værktøjet i høj grad til den bæredygtige omstilling.

- Mange afdelinger har præferencer for indkøb af bestemte varer, men vi skal være bevidste om, at det giver mening at købe fx en dyrere vare, og at det ikke bare er en vane. Hvis vi skal optimere forbruget af brik-varer, skal det ske på baggrund af data og ikke følelser – her er Brik Cockpittet et vigtigt og meget brugbart værktøj, siger Claus Ørum.

To regioner vil med på reduktions-rejsen

Brik Cockpit-systemet begyndte på Aarhus Universitetshospital, og i december 2022 afholdt Claus Ørum og kollegaerne i Forsyning og Service en workshop for samtlige hospitaler i regionen.

- Vi underviste i brugen af Brik Cockpittet og gennemgik, hvordan man høstede de lavthængende frugter. Det har givet stor ros og har resulteret i, at systemet i løbet af 2023 blev implementeret på tværs af alle regionens hospitaler. Det er endda sådan, at man nu bruger effekterne fra Brik Cockpittet til at måle på det enkelte hospitals bæredygtige fremskridt, siger Claus Ørum.

At der er masser af fordele ved Brik Cockpittet er nu også nået uden for Region Midtjyllands grænser. Således har både Region Hovedstaden og Region Syddanmark efterspurgt værktøjet og været på besøg på Aarhus Universitetshospital for at få en introduktion til det.

- De arbejder nu på, hvordan de kan tilpasse Brik Cockpittet til deres regioner, men det kræver en tilpasning, fordi vi bruger forskellige IT-systemer og derfor ikke har de helt samme dataudtræk. Men de er godt startet på rejsen, siger Claus Ørum.

Læs mere om Brik Cockpittet her.