Lille operation = Mindre affald. Sådan lyder overskriften fra Regionshospitalet Gødstrup på et vellykket projekt, der let kan udbredes til regionens øvrige hospitaler.

Rundt om på hospitalerne i regionen arbejdes der hele tiden på at mindske mængden af affald, fordi den bedste løsning for affaldshåndtering er ikke at generere noget affald i første omgang.

Et af de steder er hos den ortopædkirurgiske afdeling på Regionshospitalet Gødstrup.

Her har læge Peter Zeuner og håndkirurgerne på Regionshospitalet Gødstrup stået i spidsen for et projekt, hvor de i samarbejde med medarbejderne i operationsgangen er lykkedes at finde en måde at reducere mængden af affald ved små operationer.

- Vi ville gerne undersøge, hvordan vi kunne maksimere effektiviteten og øge patientflowet. En af mulighederne var at begynde at foretage de små håndoperationer – for eksempel en springfinger – i ambulatoriet i stedet for på en operationsstue. Det viste sig så, at vi sparede store mængder affald ved at gøre det på den her måde, fortæller Peter Zeuner.

Ved mindre operationer i ambulatoriet bruges kun et lille afdækningsstykke og et skåneærme som afdækning.

Operationer i operationsstuerne kræver stor afdækning, uanset om der er tale om en større eller mindre operation.

Selv ved mindre operationer benyttes normalt operationsstuer, der kræver stor afdækning, uanset om der er tale om er en større operation – for eksempel i en hofte eller et knæ - eller om det er en lille operation i en finger eller en tå.

Men på Regionshospitalet Gødstrup fandt Peter Zeuner og kollegaerne ud af, at de sagtens kan nøjes med en langt mere begrænset afdækning af operationsområdet ved de mindre operationer – også uden at det påvirker patientsikkerheden.

- Det har simpelthen givet gevinst over hele paletten, at vi har omstillet os til denne procedure. Vi bruger nærmest en fjerdedel af den normale mængde affald, og så kan vi udføre flere indgreb af mindre størrelse, fordi vi kan gøre det i ambulatoriet med én ambulatoriesygeplejerske og én læge i stedet for på en operationsstue, der kræver et noget større setup.

Fakta: Affald i Region Midtjylland

  • Hospitalerne i Region Midtjylland producerede i 2022 knap 6.800 tons affald.

  • Det er et fald på 200 tons affald sammenlignet med 2021.

  • Ifølge Region Midtjyllands Bæredygtighedsstrategi skal mængden af affald reduceres med 30 procent i 2030 (med udgangspunkt i 2018-data).

  • En anden målsætning i strategien er at reducere forbruget med 30 procent inden 2030 (med udgangspunkt i 2018-data).

Færre sterildragter og instrumenter

Ved mindre operationer – fx i en finger eller en tå - har den ortopædkirurgiske afdeling tidligere brugt en håndprocedurepakke. Den indeholder et stort bordlagen, en håndafdækning, to kitler, lampehåndtag, plastbakke, plastskål og forskellige servietter.

Men det har Peter Zeuner og kollegaerne konkret reduceret til et lille afdækningsstykke, et skåneærme, en kittel og en plastskål.

- Tanken har været at prøve at reducere mængden af affald, og vi bruger nu kun en mindre afdækning modsat på en stor operationsstue, hvor der er fuld afdækning og hele patientens krop pakkes ind, siger Peter Zeuner.

Derudover spares en steril kittel, fordi kun lægen iklæder sig den sterile dragt i ambulatoriet, mens ambulatoriesygeplejersken har sterilhue og –handsker på. På operationsstuen ville begge være iklædt sterile dragter.

Sådan ser mængden af affald ud efter en mindre operation i en operationsstue.

Samme type operation i ambulatoriet med bl.a. mindre afdækning reducerer mængden af affald til omkring en fjerdedel, vurderer Peter Zeuner.

Endelig sparer afdelingen også på anvendte instrumenter og er gået fra op til 25 instrumenter til langt færre ved at lave specialpakkede bakker med mindre udstyr i ambulatorierne. Specialbakkerne indeholder skalpelblad, saks, sårhage og pincet.

- Det er i bund og grund det, vi benytter. Det er der god fornuft, fordi så står vi tilbage med langt færre instrumenter, der skal autoklaveres. Så vi sparer også på re-sterilisering. Måske kan vi minimere specialbakkerne yderligere. Det skal vi kigge på, siger Peter Zeuner.

Tilmeld dig nyhedsbrevet 'Vores verden - vores ansvar'

Få råd, vejledning og information om, hvordan du bidrager til den bæredygtige omstilling af Region Midtjylland direkte i din indbakke én gang om måneden.
 
 

Hvorfor skyde gråspurve med kanoner?

Indtil videre er over 200 patienter blevet opereret ud fra metoden med mindre afdækning, og der er planlagt flere operationer i løbet af foråret efter samme koncept.

I alt betyder den nye arbejdsgang markant færre udgifter til udstyr og mindre affald - og dermed lavere miljøbelastning. Og afdelingen har planlagt at fortsætte projektet på forskellige operationer.

- Det har indtil videre været en stor succes, og nu er tanken at gå videre til fodkirurgi – fx nedgroede negle. Der er ingen grund til at skyde gråspurve med kanoner. Til gengæld sparer vi en masse ressourcer, vi sparer på affaldet, vi har mulighed for at operere flere patienter, og vores uddannelseslæger kan se flere af disse simple operationer, fordi proceduren har hævet vores patientflow, fortæller Peter Zeuner, der oplever, at patienterne synes, at der er en anden ro over den nye procedure:

- For mange virker det mindre alvorligt og derfor mere beroligende at møde op i ambulatoriet og kun bliver pakket lidt ind i stedet for det store setup på operationsstuen. Det forstår man jo godt, siger han.