24.10.2023

Færre halvfulde kasser og transportbure i lastbilerne.

Det er den helt håndgribelige gevinst, efter Hospitalsenhed Midts Servicecenter de seneste år har arbejdet målrettet med at reducere antallet af vareleverancer til hospitalsenhedens afsnit og klinikker.

I praksis betyder det, at afsnit og klinikker på hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive ikke får leveret mundbind, lejepapir, engangshandsker og andre varer helt så ofte som tidligere.

- Når vi sætter leveringsfrekvensen ned, får vi fyldt kasser og transportbure bedre op til de enkelte ture, og det betyder, at vores transportudgifter falder. Det er godt for hospitalets økonomi. Samtidig giver det god mening og en klimamæssig gevinst, når vi ikke har lastbiler til at køre rundt med luft og halvtomme kasser. Og for klinikker og afsnit har det i virkeligheden ikke den store betydning, så længe vi sørger for, at de hele tiden har de varer, de har brug for i dagligdagen, siger Servicecentrets souschef, Anette Tolstrup.

Leveringssikkerheden er stadig i top

Region Midtjylland skiftede i 2019 de mange decentrale lagre ud med ét samlet regionslager, og siden har Hospitalsenhed Midt arbejdet målrettet på at sikre en bedre og mere effektiv vareleverance til sine hospitaler.

Det er sket med løbende styring og justering via briksystemet og det faste rutenet og med hyppige fysiske tjek af de kasser og leverancer, som hver dag ankommer til hospitalerne.

- Vi kunne se, at vi ofte kørte rundt med alt for mange halvtomme bure og kasser, hvor der bare lige lå en lille ting i hjørnet. Det har vi forsøgt at gøre noget ved, så vi får udnyttet de enkelte transporter bedre, fortæller logistikkonsulent Maria Haugård Langhoff, som sammen med sine kolleger i vareforsyningen og teamet bag briksystemet har udpeget de områder, hvor leveringsfrekvensen med fordel kunne sættes lidt ned.

Det betyder blandt andet, at en del afsnit og klinikker er gået fra at få leveret varer flere gange om ugen til nu blot en enkelt gang om ugen. I 44 af de i alt 150 klinikker/leveringssteder er frekvensen endda helt nede på hver 14. dag. Samtidig er antallet af leverede transportbure med varer faldet fra godt 100 til cirka 70 om dagen i HE Midt.

- Og det er vigtigt at sige, at det sker, uden at vi forringer leveringssikkerheden. Alle kan fortsat få leveret varer dagligt og inden for fire timer, hvis det virkelig haster. Og med briksystemet sikrer vi et stabilt flow af varer, så de ikke pludselig står og mangler. Samtidig bliver alle ændringer selvfølgelig gennemført i samarbejde med eller efter orientering af klinikkerne, så de ved, hvad der foregår og hvorfor, påpeger Anette Tolstrup, som oplever stor opbakning til og forståelse for indsatsen fra de kliniske kolleger.

Stor økonomisk gevinst

Økonomisk giver det ifølge Anette Tolstrup god mening at strømline vareleverancen. Alene fra 2021 til 2022 sparede HE Midt godt og vel 700.000 kroner ved at sikre mere fyldte kasser og bure i de enkelte transporter.

- Og på klimafronten gør det selvfølgelig også en forskel, hvis du kan spare en lastbil på vejene ved at pakke forsendelserne bedre, konstaterer Maria Haugård Langhoff.

Omvendt må hun også konstatere, at der er grænser for, hvor hårdt pakket de enkelte kasser og bure kan være, uden at det går ud over Servicecentrets medarbejdere og det fysiske arbejdsmiljø i forbindelse med modtagelse af varerne.

- Så det er hele tiden en balance, hvor vi skal kigge på, hvad der kan lade sig gøre. Hvor langt ned kan vi gå i forhold til frekvensen, uden at det går ud over klinikker og afsnit. Og hvor tæt kan vi pakke, uden at det går ud over vores egne medarbejdere. Det vurderer vi løbende og bruger i den forbindelse både data og tal fra vores systemer og vores praktiske erfaringer fra den virkelige håndtering af varerne, siger Maria Haugård Langhoff.

Hun er lige som Anette Tolstrup meget taknemmelig for den opbakning, indsatsen møder i de kliniske afdelinger.

- Det hjælper os rigtig meget, at vi møder god opbakning til indsatsen. De fleste har stor forståelse for, at vi af hensyn til både klima og økonomi får udnyttet vores transporter bedst muligt, konstaterer Maria Haugård Langhoff.