En kliniker lægger lejepapir på en hospitalsbriks.
I 2022 brugte Region Midtjylland i alt ca. 2.000 kilometer lejepapir. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Foto: Agata Lenczewska-Madsen

27.06.2023

Lejepapir er hyppigt brugt som et beskyttende lag mellem patienten og lejebriksen, men faktisk kan det ofte undværes. Regionshospitalet Randers går nu skridt videre og helt udfaser brugen af lejepapir - dog med undtagelsesvis mulighed for at søge dispensation.

Varer og tjenesteydelser udgør det klart største klimaaftryk i Region Midtjylland, og derfor er arbejdet med at reducere forbruget af engangsartikler naturligvis i fuld gange på regionens hospitaler.

Lejepapir er et godt eksempel på sådan et engangsprodukt, og Fødeafsnittet på Regionshospitalet Viborg har gennem flere år målrettet arbejdet med at sænke forbruget af bl.a. lejepapir.

Tidligere brugte Fødeafsnittet på Regionshospitalet Randers lejepapir både i modtagelsen og ved ambulante tjek, men afsnittet har nu flere måneders erfaring med at undvære det.

- Lejepapiret suger ikke ret meget, så vi var ofte nødt til at supplere med et sugende underlag. Det bruger vi stadig ved behov, men lejepapiret har vi helt udeladt, og hverken mine kolleger eller de gravide spørger efter det, fortæller jordemor og bæredygtighedsambassadør Cecilie Sørensen.

Nu går hospitalet skridtet videre og fjerner lejepapir fra hospitalets hylder. Dog vil nogen afdelinger undtagelsesvis have mulighed for at søge dispensation til alligevel at bestille lejepapir.

- Hospitalerne har et rigtig stort forbrug af engangsartikler, og vores erfaring indtil nu viser, at vi godt kan lykkes med at reducere det forbrug uden at forringe kerneydelsen, som er god sundhedsfaglig behandling til borgerne. Flere steder på hospitalet er forbruget af bl.a. lejepapir kraftigt reduceret, og vi tror på, at vi kan bringe det endnu længere ned, siger sygeplejefaglig direktør, Mette Bærentsen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet 'Vores verden - vores ansvar'

Få råd, vejledning og information om, hvordan du bidrager til den bæredygtige omstilling af Region Midtjylland direkte i din indbakke én gang om måneden.
 

Rengøring overflødiggør lejepapir

I 2022 brugte Region Midtjylland i alt omkring 33.000 ruller lejepapir, men papiret udgør ikke en hygiejnefunktion, fordi lejebriksen alligevel skal rengøres mellem hver patient - uanset om der anvendes lejepapir eller ej.

- Lejepapir er i en lang række sammenhænge overflødigt, fordi lejebriksen skal rengøres på præcis samme måde, om der har været lejepapir på eller ej. Har man behov for noget, der kan suge, så kan sugestykkerne fortsat anvendes, siger Tine Rolapp, der er bæredygtighedskonsulent på Regionshospitalet Randers.

Netop sugestykkerne forventes at blive anvendt mere end tidligere, hvis lejepapiret fjernes. Alligevel kan arbejdsgangen sagtens betale sig klimamæssigt, siger Tine Rolapp:

- En mindre stigning i forbruget af sugestykkerne skal ses i lyset af, at vi samtidig fjerner rigtig store mængder lejepapir.

Hurtig tilvænning

For nogle afdelinger vil det faktisk gøre arbejdsgangen lettere, hvis lejepapiret helt udfases. Derfor vil der her blot være tale om mindre forandringer i arbejdsgangen for hospitalets personale.

- For nogle vil det være lettere, fordi man ikke længere skal rulle lejepapiret ud på briksen eller håndtere det som affald, og fordi lejebriksen jo skal rengøres på samme måde alligevel. Har man behov for noget, der kan suge, når der fx er tale om indvendige undersøgelser, kan sugestykkerne eller flergangsløsninger som vuggelagner eller stiklagner med fordel anvendes, siger Tine Rolapp, der bakkes op af sin bæredygtighedskollega Majbrit Brink Strøh fra Hospitalsenhed Midt:

- Det er selvfølgelig en forandring i starten, men de afsnit som har fjernet lejepapiret vænner sig hurtigt til den nye procedure – så længe de bare ved hvad de skal gøre i stedet, siger hun.

Lejepapir er et godt sted at sætte ind

Lykkes det Regionshospitalet Randers at fjerne alt forbrug af lejepapir, vil det sænke hospitalets årlige CO2-aftryk med ca. seks tons. Og hvis alt lejepapir på tværs af regionens hospitaler bliver helt udfaset, vil det spare intet mindre end 115 tons CO2.

Der er dermed store perspektiverne i at droppe lejepapir.

- Vi skal huske, at hele 84 procent af regionens CO2-aftryk stammer fra indkøb af varer og tjenesteydelser, så vi er nødt til at forholde os til, hvor vi kan gøre noget anderledes og mere klimavenligt, siger Tine Rolapp.

- Vi skal få øje på, hvor der er noget, vi faktisk godt kan undvære - selvfølgelig uden at gå på kompromis med hygiejne eller patientkvalitet – eller hvor vi kan skifte fra engangs- til flergangsprodukter. Her er lejepapir ét af stederne, siger hun.

Fakta: Bæredygtig omstilling i Region Midtjylland

  • Frem mod 2030 arbejder Region Midtjylland på at reducere det samlede CO2-aftryk med 30 procent.
  • Størstedelen af regionens CO2-udledning sker som følge af et høj forbrug på hospitalerne.
  • Regionens klimaregnskab viser, at 83 procent af den samlede CO2-udledning fra Region Midtjylland kommer fra indkøb af varer og tjenesteydelser. Til sammenligning udgør eksempelvis al energiforbruget i regionen kun fire procent.
  • Derfor er fokus rettet på at nedbringe det samlede forbrug, hvoraf engangsartikler udgør en betydelig del.