19.03.2024

Det startede for fire år siden, hvor personalets engangskopper blev udskiftet med hjemmebragt porcelæn. Siden er der næsten gået konkurrence i den for medarbejderne på Friklinikken på regionshospitalet i Silkeborg, når det gælder om at finde nye måder at skrue op for bæredygtigheden i hverdagen.

Her er affaldssortering, genbrug og genanvendelse af selv de mindste ting en integreret del af hverdagen. I spidsen står social- og sundhedsassistent Inga Jensen og sygeplejerske Mia Vestergaard Bendixen, der begge er bæredygtighedsnøglepersoner på afdelingen.

Men det betyder ikke, at det udelukkende er de to, der driver arbejdet med bæredygtighed fremad:

- Der er en rigtig god ånd i klinikken og god opbakning. Bæredygtighed er en fælles mission i vores klinik. Der er en god tankegang om, hvordan ting kan genanvendes i stedet for at blive smidt ud, fortæller Mia Vestergaard Bendixen og suppleres af Inga Jensen:

- Vi har en ledelse, der virkelig prioriterer den bæredygtige omstilling, og så er vi heldige at have nogle meget engagerede kollegaer, der gerne vil implementere nye tiltag, men som ofte selv kommer til os og foreslår nye måder at gøre tingene på. Og så har vi et tæt samarbejde med hygiejnesygeplejerskerne, serviceassistenterne og de øvrige afdelinger, siger hun.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

God energi i bæredygtighed

Eksemplerne på bæredygtige tiltag – både store og små – er mange.

For eksempel bliver skåne-pappet fra standardpakker genbrugt som kaffebrikker med navn, lejepapiret er blevet udskiftet med vaskbart stiklagen, flergangsklude har erstattet vådservietterne på stuerne, medicinbægeret af plastik er blevet erstattet af ét af metal og meget mere.

Derfor oplever både Inga Jensen og Mia Vestergaard Bendixen, at det er meget meningsfuldt at arbejde med bæredygtighed:

- Bæredygtighed er noget, som bare er. Det er noget, som vi alle skal, men som alle her i klinikken også gerne vil, siger Inga Jensen, og Mia Vestergaard Bendixen supplerer:

- For mig giver det god energi og booster os til at tænke, at det vil vi gerne have mere af. Vi skal ikke kun redde verden i vores fritid, for på hospitalerne genererer vi meget affald, og derfor er det vigtigt, at der kommer mere fokus på, hvordan vi tænker bæredygtighed ind, uden at det påvirker fx patientsikkerheden, siger hun.

Tilmeld dig nyhedsbrevet 'Vores verden - vores ansvar'

Få råd, vejledning og information om, hvordan du bidrager til den bæredygtige omstilling af Region Midtjylland direkte i din indbakke én gang om måneden.
En veltrænet bæredygtighedsmuskel

Både Inga Jensen og Mia Vestergaard Bendixen understreger, at arbejdet med bæredygtig omstilling er en fælles indsats på afdelingen, selvom de begge gerne tager bæredygtighedskasketten på og går forrest.

- Vi gør meget ud af at informere vores kollegaer, men på en respektfuld måde, så kollegaerne ikke føler, at nye tiltag bliver trukket ned over hovedet på dem. Vi vil gerne involvere dem. Derfor gør vi meget ud af prøvehandlinger i en tidsbegrænset periode og evalueringer af disse: ”Hvordan går det? Skal det ændres? Hvordan gør vi?”, siger Mia Vestergaard Bendixen.

- Der er ingen tvivl om, at bæredygtighedsmusklen er godt trænet på vores afdeling. Så det handler om at træne dén muskel, siger Inga Jensen og fortsætter:

- For at blive bedre til at integrere bæredygtig omstilling i sit arbejde er det vigtigste som afdeling at sørge for, at nye tiltag er lettilgængelige og meningsfulde. Det skal ikke være besværligt. Så start i det små og hjælp og støt hinanden. Tænk kreativt og kig på de ting, som I bruger af hverdagen. Måske er der noget, som kan bruges andre steder i klinikken eller på afdelingen.

Begge ser fortsat et stort potentiale for Friklinikken i at arbejde endnu mere bæredygtigt.

- Bæredygtighedskataloget indeholder stadig tiltag, som vi ikke har implementeret endnu. Og så skal vi også endnu bedre til at reducere på forkant. Så vi er slet ikke i mål, men vi er godt på vej. Vi vil fx meget gerne have flergangskitler og -huer på operationsstuerne, og det er der heldigvis dygtige folk, der arbejder på, siger Mia Vestergaard Bendixen.

- Så vi arbejder videre og holder gejsten højt, siger Inga Jensen.