Derfor skal I gøre det

Hænder tager udstyr ud af personaleskab

Jo mere I genanvender, desto flere ressourcer fastholder I i et cirkulært kredsløb. Ressourcer, som ikke skal trækkes ud af naturen. Og så bidrager I til Region Midtjyllands mål om at øge genanvendelsesgraden til 70 % inden 2030.

Sådan gør I

1. Parat, start!

Alliér jer med den eller de kollegaer, der har viden og erfaring om affaldssorteringen – fx en affaldsansvarlig eller den lokale bæredygtighedskonsulent. Vedkommende skal undervise jer.

2. Få syn for sagen

Gør undervisningen håndgribelig. Henlæg den fx til affaldsrummet, så der er direkte adgang til beholderne.

3. Frem med eksemplerne

Medbring flere forskellige fysiske eksempler på affald til sortering, så I kan skabe et tydeligt billede af, hvad der er og ikke er pap og karton, blød plast, hård plast og så videre.

4. Organiser undervisningen

Lav et program for undervisningen, der passer ind i jeres arbejdsgang. Det er bedre, at mange hører lidt, end at få hører meget.

5. Gentag det hele

Gentag regelmæssigt undervisningen, og tænk det ind i introprogrammet ved nyansættelser, så hele personalegruppen kommer igennem undervisningen.

Opmærksomhedspunkter

Samarbejdspartnere

Sådan gør andre

Mere viden gav mindre restaffald

"Vi har i forbindelse med et større projekt, hvor vi arbejdede med at nedbringe affaldsmængden på afdelingen, undervist personalet i affaldssortering med hjælp fra bæredygtighedskonsulenten. Det blev en øjenåbner, der blandt andet flyttede meget affald væk fra restaffaldet. Fx små kartonæsker fra medicin, handsker og lignende."

Charlotte Stadil, sygeplejerske, Mavekirurgisk afsnit, HEM

I Randers får nyansatte undervisning

På Regionshospitalet Randers har man besluttet, at både nye og gamle medarbejdere i serviceafdelingen får 2,5 timers undervisning i, hvordan affaldssorteringen på hospitalet fungerer. Derfor har man siden foråret 2022 givet alle medarbejdere i serviceafdelingen en basisviden om korrekt affaldssortering, som de er glade for at få. RH Randers har yderligere ansat en projektleder til implementering af den regionale affaldsplan.

Affaldssortering der virker i Gødstrup

"Affaldssortering der virker" er et projekt på Regionshospitalet Gødstrup, som indtil videre har inddraget en kliniker og en servicemedarbejder fra fem afdelinger, der mødes med Servicebyen og får et indblik i, hvordan affaldsrummet fungerer. Det giver både et godt samarbejde og et grundigt indblik i affaldssorteringen, som er med til at gøre det nemmere at håndtere i hverdagen på afdelingerne – fx ved at indføre en affaldshylde, hvor medarbejderne kan stille affald, de ikke ved, hvordan skal sorteres.