Derfor skal I gøre det

Hænder tager udstyr ud af personaleskab

Klinisk risikoaffald er både dyrt og har et højt CO2e-aftryk. Når I reducerer mængden, reducerer i hele hospitalets CO2eaftryk – og sparer penge.

Sådan gør I

1. Undersøg indholdet af jeres kliniske risikoaffald

Er der noget, der kan komme i restaffald, eller som måske bør komme i farligt affald eller medicinaffald? Dokumentér, hvad der skifter status.

2. Hæng plakater ved affaldssorteringen

Hæng laminerede plakater ved affaldssorteringen, der tydeligt beskriver, hvad der ændrer status fra klinisk risikoaffald til bortskaffelse i udslagskumme, farligt affald, medicinaffald eller restaffald.

3. Informer

Gennemgå jeres nye procedure for klinisk risikoaffald med personalegruppen.

5. Håndter sækkene klogt

Sørg for at sikre, at der ikke forekomme sivning af væsker fra affaldet, som kan være til gene og risiko for dem, der skal håndtere sækkene.

4. Færre gule spande

Reducer de gule spande til klinisk risikoaffald i antal og størrelse, hvis jeres behov for spandene bliver mindre.

Tip

Reducer eventuelle lugtgener ved at tømme restaffald hyppigt. Skift til mindre poser, hvis hyppigere tømning er nødvendig, så I bruger så lidt plast som muligt.

Opmærksomhedspunkter

Samarbejdspartnere

Sådan gør andre

Viden og handling giver faglig tilfredshed

"I det kliniske risikoaffald skal vi kun putte det i, der udgør en reel smittefare. Videreuddannelse og vidensdeling er vejen frem, og vores medarbejdere oplever en faglig tilfredshed i at sortere affald korrekt, frem for at lade tvivlen råde og dermed skabe mere risikoaffald, end hvad der egentlig var nødvendigt."

Poul-Erik Hebsgaard, assistent, serviceafdelingen, HEM

Nye vaner skar tredjedel af risikoaffaldet

Med nysgerrighed og nye vaner har Mavekirurgisk Afsnit, HEM, skåret en tredjedel af deres kliniske risikoaffald. Nysgerrigheden sendte dem til andre hospitaler og afdelinger, hvor de fik inspiration til nye vaner. Det har givet positive resultater for både afdelingens klimaaftryk og økonomi. Klinisk risikoaffald koster nemlig 3,5 gang mere at bortskaffe.

Vejledninger og skilte flytter affald

På Blodsygdomme Laboratorium, AUH, er det ikke tro, men viden, der skal flytte bjerge. Helt konkret vejledninger og skilte, der skaber viden om korrekt sortering, der skal flytte bjerge af affald fra klinisk risiko-fraktionen til dagrenovation.