Derfor skal I gøre det

Hænder tager udstyr ud af personaleskab

Selvom flergangsudstyr skal rengøres, desinficeres og steriliseres er det oftest langt mere bæredygtigt end engangsudstyr. Det giver både mindre forbrug, affald og CO2e-udledning.

Sådan gør I

1. Undersøg, hvilke varer der kan erstattes af flergangsprodukter

Tip: Ideer til udskiftning kan være engangsbægre til urinprøver erstattet med et flergangsbæger, nyrebakker/kapsler i pap erstattet med nogle i metal, og engangsskåle erstattet med flergangsskåle i silikone eller metal. Brug indkøbslisten her.

2. Lav en plan for genbehandling

Flergangsudstyr skal, afhængig af type, genbehandles i instrumentvasker eller bækkenkoger. Vær opmærksom på om genbehandlingen kræver særlige indsatser eller studser. Husk at inddrage den lokale hygiejnenøgleperson.

3. Køb ind

Indkøb jeres nye flergangsudstyr via RM Indkøb eller med hjælp fra Hospitalets indkøbsfunktion. Se indkøbslisten med forslag ved at bruge QR-koden på den foregående side.

4. Informer

Informer jeres kollegaer om håndtering og genbehandling af flergangsudstyret. Og motiver dem ved at trække og dele data på jeres forbrug af engangsudstyr, så de kan følge med i reduceringen.

5. Skift ud

Fjern engangsudstyret fra jeres brikskabe – og fyld op med det nye flergangsudstyr.

TIP Inspiration til produkter, der kan skiftes

Andre afdelinger har bl.a. skiftet:

  • Nyrebakker 
  • Opkastposer 
  • Bodywash-servietter 
  • Anæstesimasker 
  • Ampulknækker
  • Stiklagner 

Opmærksomhedspunkter

Samarbejdspartnere

Sådan gør andre

I Gødstrup genbruger de lattergasmaskerne

"Vi har skiftet alle vores lattergasmasker fra engangstil flergangsversioner. Det har sparet 35 kg plastik pr. år – det svarer til ca. 64 kg CO2e."

Charlotte Lyngsøe, fødeafdelingen, Gødstrup

I Horsens vinkede de farvel til bodywash-klude

Fødeafdelingen på regionshospitalet i Horsens har på to år fjernet hele deres forbrug af bodywash-servietter. Det er 2600 pakker, svarende til 12,7 tons CO2e og 8.535 kr., som nu er erstattet af flergangsvaskeklude. Her har også de sparet på plastforbruget ved at skifte engangsplastickrusene til urinprøver ud med flergangsalternativer, som vaskes i bækkenkogeren inden genbrug.

Flergangsampulknækkere vækker glæde i Randers

Dagkirurgien i Randers har udskiftet alle deres engangsampulknækkere med et flergangsalternativ. Tidligere brugte de 800 styk om året – i dag bruger de ingen. Flergangsampulknækkeren er lavet i genbrugsplastik, og medarbejderne er så glade for at bruge den, at de bruger den mere end engangsversionen. Det giver et bedre arbejdsmiljø, da risikoen for skæreskader minimeres.