Derfor skal I gøre det

Hænder tager udstyr ud af personaleskab

Der kan være meget at spare ved at omlægge til flergangsinstrumenter, hvor I kan. Et flergangssutursæt udleder fx 90 % mindre CO2e end et tilsvarende engangssæt. Og så sparer I både metal, der er en ikke-fornybar ressource, og klinisk risikoaffald, der er både dyrt og forurenende.

Mangler I inspiration til steder, hvor I kan skifte fra engangs- til flergangsinstrumenter? Klik på knappen herunder og tag et kig på indkøbssedlen. Her har vi samlet varenumre og oplysninger, så det er lige til at bestille.

Indkøbssedlen

Sådan gør I

1. Hvor kan I skifte?

Undersøg hvilke engangsinstrumenter I har på afsnittet, og udvælg dem I vil og kan udskifte med flergangsinstrumenter.

2. Indkøbsaftaler

Undersøg, om I kan skaffe de udvalgte instrumenter via de eksisterende indkøbsaftaler.

3. Kontakt sterilcentralen

Kan de håndtere den ekstra opgave? Hvem køber vaskenet og eventuelt containere til de nye instrumenter? Lav en aftale om leveringen af flergangsinstrumenterne.

4. Tjek økonomien

Undersøg sammen med ledelsen og økonomiafdelingen, hvordan det vil påvirke udgifterne til instrumenter. Se mere under opmærksomhedspunktet Økonomi.

5. Styr logistikken

Undersøg i samarbejde med service/logistik og sterilcentralen, hvordan logistikken skal fungere.

6. Lav procedurer

For håndteringen og genbehandlingen, og få det godkendt af de relevante fagpersoner.

7. Køb ind

Bestil flergangsinstrumenterne.

8. Informer

Informer dine kollegaer om de nye arbejdsprocedurer.

7. Også for fremtiden

Følg op på ændringerne med løbende møder.

Opmærksomhedspunkter

Samarbejdspartnere

Sådan gør andre

På AUH foretrækker de flergangssutursæt

"Før brugte vi 705 engangssutursæt om året, men bæredygtighedsmæssigt giver det ikke mening kun at bruge metal én gang. Vi undersøgte, hvilke sutursæt medarbejderne foretrak, og det var klart flergangs. Vores behov for sutursæt kunne fint dækkes med de flergangssutursæt, der allerede fandtes, så nu har vi skiftet"

Caroline Dalgaard, klinikleder, Øre-, næse- og halskirurgi, AUH

Flergangssutursæt sparer 90 % CO2e

Et sutursæt, der vaskes og steriliseres, udleder omkring 90 % mindre CO2e pr. anvendelsesgang end et engangssutursæt – selv når man medregner vand, sæbe og energi til vask, sterilisering og transport. Og så er det lidt billigere pr. anvendelsesgang.

30 flergangssæt erstattede 1500 engangs i Randers

På skadestuen i Randers har de erstattet engangssutursættene med flergangs. Det har medført et reduceret forbrug på ca. 1500 sutursæt om året – svarende til 200 kg metal og plast. De 1500 sutursæt kunne erstattes af 30 flergangssæt.