Derfor skal I gøre det

Hænder tager udstyr ud af personaleskab

En stor analyse af kopper foretaget af Miljøstyrelsen og Region Midtjylland har slået fast, at der er markante CO2e-besparelser at hente, hvis I omlægger til flergangsservice. Og i det lange løb er udgifterne næsten ens.

Mangler I inspiration til steder, hvor I kan skifte fra engangs- til flergangsservice? Klik på knappen herunder og tag et kig på indkøbssedlen. Her har vi samlet varenumre og oplysninger, så det er lige til at bestille.

Indkøbssedlen

Sådan gør I

1. Undersøg

...før I køber ny service - om der er noget tilovers et andet sted på hospitalet eller i regionen.

2. Lav en plan for vask af flergangsservicen

Det skal i opvaskemaskinen ved

  • 70 grader i 10 minutter,
  • 75 grader i 3 minutter eller
  • 80 grader i 1 minut.

Og aftal hvem, der har ansvaret for at tømme og fylde opvaskemaskinen.

3. Mangler I en opvaskemaskine?

Måske kan I benytte naboafdelingens maskine eller overtage en, der ikke bliver brugt, fra et andet sted på hospitalet? Alternativt kan I søge hospitalsledelsen om midler til indkøb og installering. I sparer både CO2e og plastik – og på sigt er økonomien positiv. Kan I ikke finde en løsning med en opvaskemaskine, kan engangskrus i pap fra regionens indkøbsaftale være et alternativ til plastik.

5. Opbevaring

Opbevar jeres flergangsservice i et lukket skab, så kopperne ikke bliver støvede og tilsmudsede inden brug.

6. Rengøring

Lav en plan, der sikrer, at service til patienter ikke vaskes i en opvaskemaskine placeret i personalestuen. Det skal vaskes i patientkøkkenet.

4. Fjern engangskrus

...i brik-skabene og stil glas og porcelænskopper frem i venteværelser og i personalerum.

7. Arbejdsgange

Gå afdelingens rutiner, vaner og personaleressourcer efter. Kan indsamling og opvask af service indgå i allerede eksisterende arbejdsgange?

Tip

Indkøb eventuelt en whiteboard-tusch. I kan skrive navn på jeres kop, så I har styr på den under hele vagten. Alternativt kan I have en personlig kop.

Opmærksomhedspunkter

Samarbejdspartnere

Sådan gør andre

På HEM drikker patienterne på fødeafsnittet af glas

"På vores afdeling har vi fjernet alle plastikbægre og -kopper. Tidligere havde vi et forbrug på 15.500 engangsbægre årligt, hvilket svarer til ca. 42 kg plastik. I forhold til engangskopperne har vi reduceret forbruget, ved at parrene på afdelingen får drikkeglas, som følger dem under indlæggelsen."

Kirsten Nordby, jordemoder, fødeafdelingen Viborg, HE Midt.

Flergangskopper er billigere og bedre

Flergangskopper af porcelæn og plastik er det mest bæredygtige og økonomisk kloge valg – også når man medregner vask og arbejdstid. Det viser en analyse, som Indkøb & Medicoteknik har lavet sammen med AUH og Miljøstyrelsen. Faktisk sparer du omkring 90 % af CO2e-udledningen alt efter hvilket flergangsalternativ, du vælger.

I Gødstrup tager familierne drikkedunke med

På fødeafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup har de via afdelingens Facebook-side og i de informationsskrivelser, de sender til familierne, sendt en opfordring til selv at medbringe drikkedunke – af miljø- og klimamæssige årsager. Det har patienterne taget rigtig godt imod, og det har været medvirkende til at reducere afdelingens forbrug af engangsservice markant.

I Randers sigter de mod nul engangskopper

På Regionshospitalet Randers har de arbejdet målrettet mod en generel udfasning af engangskopper. Det har indtil videre medført et fald i forbruget fra over 1 million i 2018 til 290.000 i 2022. I 2023 blev arbejdet bakket op af en hospitalsledelsesbeslutning om at udfase forbruget.