Derfor skal du gøre det

Hænder tager udstyr ud af personaleskab

At have opbakning fra ledelsen og at udpege en bæredygtighedsambassadør på jeres afsnit skaber en forpligtelse til arbejdet, fastholder opmærksomheden på bæredygtigheden, skaber flere resultater og gør opgaven lettere at prioritere. Det viser erfaringer fra de afsnit, der har arbejdet med tiltagene i kataloget.

Sådan gør I

1. Få opbakning fra ledelsen

Kontakt ledelsen med henblik på deres opbakning til bæredygtighedsarbejdet. Få dem eventuelt til at godkende et fast timeforbrug til arbejdet med bæredygtighed på afsnittet. Det kunne i begyndelsen være fire timer hvert kvartal.

2. Sæt et hold

Opret et team af fx 3-5 medarbejdere, der skal igangsætte og følge op på jeres indsats – også når de er implementeret. Der kan med fordel indgå en hygiejnenøgleperson, arbejdsmiljørepræsentant, udviklingssygeplejerske, specialeansvarlig og lignende i gruppen af medarbejdere.

3. Udpeg en tovholder

Vedkommende skal være ansvarlig for at indkalde til møder i gruppen, kontakte samarbejdspartnere og så videre. Hvis I har en bæredygtighedsambassadør i afdelingen, vil det være en oplagt rolle for vedkommende.

4. Sæt statusmøder i kalenderen

Arranger faste møder – fx hver tredje måned. Her kan I gøre status og planlægge opgaver og nye tiltag i det kommende kvartal.

5. Skab tid til bæredygtighed

Ledelsen skal godkende, hvornår der afsættes tid i skemaet til arbejdet med bæredygtighed, så opgaven kan løses sammen med den daglige drift.

Opmærksomhedspunkter

Samarbejdspartnere

Sådan gør andre

Alle faggrupper bidrager i Gødstrup

"Vi har haft rigtig god erfaring med at skabe en organisering, hvor vi involverer alle de forskellige faggrupper på afdelingen, i det omfang vi kan. Det sikrer en bred forankring af tiltagene og glæde over at være med til at gøre en forskel."

Ann Fogsgaard, chefjordemoder, Graviditet, Fødsel og Barsel, RHG

Tværfaglighed er hjørnestenen på AUH

Hos anæstesien på Operation Øst, AUH, har en tværfaglige organisering af en fast arbejdsgruppe bestående af læger og sygeplejersker betydet mere involvering af personalegruppen og en mere kvalificeret faglig sparring. De deler deres viden ved indlæg på møder, et dedikeret område på afdelingens opslagstavle og en fast kontaktperson. Orange laminerede opslag "nudger" kollegaer til bæredygtige valg.

Ambassadørnetværk skaber ringe i vandet

Organisering kan også foregå på hospitalsniveau. Mange enheder har etableret ambassadørnetværk, hvor afdelinger udpeger en eller flere medarbejdere til rollen som bæredygtighedsambassadør. Det indebærer, at man jævnligt mødes og udveksler erfaringer og gode ideer – og sammen arbejder med at implementere tiltag bredt på enheden. Både bæredygtighedskonsulenter og ambassadører oplever, at netværket er et centralt element i deres arbejde med at implementere bæredygtighed på afdelingerne. Effekten kan ses i data på de enheder, hvor netværket har eksisteret i en længere periode med ledelsesopbakning – inden for de områder, der er arbejdet med.