Derfor skal I gøre det

Hænder tager udstyr ud af personaleskab

Engangsudstyr, der er taget med ind på en stue, skal kasseres, selvom det er ubrugt. Det betyder et stort spild af udstyr som bind, bleer, sårplejemateriale, blå stykker og patienttøj, der ender som affald eller vasketøj. Med et mere bevidst forbrug er der både økonomiske og klimamæssige gevinster.

Sådan gør I

1. Snak om problemstillingen i jeres afdeling

Hvor meget tager I med ind til patienten, og kan I ændre arbejdsgangene, så spildet minimeres?

2. Lav en standardliste til jeres mest normale opgaver

Et eksempel kan være sårpleje: En liste over udstyr og utensilier, der skal bruges hver gang, (inklusiv plads til plasterstørrelser, som kan variere).

3. Synliggør spildet

Lav et skilt, der viser, hvad det er, der skal i kassen/ sækken. Se på, hvad der kommer deri og snak om, hvad I kan lære af det.

4. Send udstyret med videre

Overvej, om engangsudstyr, der er taget med ind til patienten, men ikke er blevet brugt, kan sendes med patienten videre til et andet afsnit eller med hjem.

5. Kun for personale-skabe

Overvej, om I skal lave et skab på patientstuen afmærket 'kun for personale', som kan indeholde de ting, der bliver brugt meget (se tiltag "Tilpas indholdet i personaleskabene på patientstuerne").

6. Gør det til en vane

Snak om, hvordan I kan gøre ændringerne til hverdag - og gennemfør jeres beslutninger.

7. Også for fremtiden

Følg op på ændringerne med løbende møder.

Opmærksomhedspunkter

Samarbejdspartnere

Sådan gør andre

Fødeafsnittet sparer på de blå stykker

På fødeafsnittet på HEM har de ved at sætte spørgsmål ved, hvornår de fandt visse produkter frem, reduceret deres forbrug af blå stykker med 24 %. Det svarer til ca. 4.000 stk. pr. år og en årlig reduktion af restaffaldet med 237 kg. De har også reduceret forbruget af store bleer med 8 %. Det svarer til 650 stk.

Vi bruger ikke lige meget udstyr

En analyse på tværs af fire enheder i regionen viste store forskelle i forbruget af engangsudstyr ved ucementerede hofteoperationer. Der blev målt på udstyr i 22 forskellige kategorier som afdækning, forberedelse, medicin osv. Resultatet viste, at mængden af brugt éngangsudstyr varierede fra 7 kg til 12,4 kg. Hvis alle hospitaler brugte det samme, som det mindst forbrugende hospital i hver kategori, kunne vi spare 6,1 tons udstyr om året – svarende til 10,5 ton CO2e.

I Gødstrup køber de brugt

"Vi har haft succes med at flytte de små håndoperationer fra operationsgangen til ambulatoriestuerne, hvor der skal findes langt mindre udstyr frem. Ventelisten er skrumpet, patienter og personale er mere tilfredse og vi har mindsket forbrug af engangsudstyr. Det har bl.a. givet mindre affald og en årlig besparelse på mindst 200.000 kr."

Gitte Jensen, oversygeplejerske, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup

På Hjertesygdomme fjernede de saksen

Hjertesygdomme på AUH har sagt farvel til engangssaksen i alle deres proceduresæt. De kan nøjes med en overføringsstuds og en skalpel, hvis noget skal skæres over. Dermed har de sparet 6000 engangssakse om året.