Derfor skal I gøre det

Hænder tager udstyr ud af personaleskab

Ved kun at have de mest relevante varer lettilgængelige på stuerne, gør I det nemmere kun at bruge det nødvendige udstyr – og så mindsker I spild af ubrugte varer og affaldsmængden.

Sådan gør I

1. Tag stilling

Hvilket udstyr og produkter bliver ofte brugt på de enkelte stuer?

2. Gå igennem alt i skabene

Indeholder de produkter eller udstyr, som I ikke bruger ofte, kan det fjernes.

3. Kan I låne varer?

Undersøg om I kan låne varer, I sjældent bruget, på et afsnit i nærheden.

4. Reducer sortimentet

Gør udvalget så smalt som muligt ved kun at have en eller få størrelser af f.eks. bind, blå stykker og sprøjter.

5. Kun for personale

Skabe - eller skuffer - skal være lukkede og markeret med "kun for personale". De fyldes op mellem hver patient.

6. Informer

Fortæl jeres kollegaer om ændringerne, og følg op på at de indføres

7. Findes der ikke personaleskabe?

Hvis der ikke findes personaleskabe på patientstuerne, kan I oprette dem som en del af løsningen for at reducere spild af ubrugte varer, der er taget ud af brik-skabe/depotskabe (Se tiltaget "find kun det udstyr frem, I skal bruge")

Opmærksomhedspunkter

Samarbejdspartnere

Sådan gør andre

I Gødstrup flyttede de blå stykker

"Vi har ændret på arbejdsgangen, så der ikke længere ligger blå stykker i patientskabet på sengestuen. I stedet ligger der nu et enkelt stykke i en lukket personaleboks på stuen. Tidligere kasserede vi en stor mængde ubrugte stykker, men med ændringen har vi reduceret forbruget med 65 %, og i dag er spildet faktisk ikke eksisterende."

Ann Fogsgaard, chefjordemoder, fødeafdelingen, RHG

I Horsens går de kritisk til værks

Fødeafdelingen på Regionshospitalet i Horsens er gået kritisk til værks for at reducere forbruget af de varer, som de havde i personaleskabene. Udover bodywash-eksemplet (se "Skift fra engangs- til flergangsudstyr) har de skiftet de grå engangskapsler ud med metalbakker, hvilket gav en besparelse på næsten 100 kg CO2e/året. Arbejdet fortsætter, og de er nu i gang med at udfase de CO2e-tunge papirhåndklæder til fordel for vaskeklude. Indtil videre har de reduceret forbruget med næsten 50 % i forhold til 2021, svarende til 5.000 kr. De håber forbruget vil gå helt i nul i løbet af 2024.